čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Brichta Vojtěch

(1732 Netolice - poč. 19. stol. Vídeň) Ztratil otce již v raném dětství (zemřel tragicky v r. 1739) a matku (zemřela 1742). V roce 1745 byl poslán jako úplný sirotek do kláštera sv. Jana pod Skalou, odkud odešel po ročním pobytu do Prahy. Tam se s ním v roce 1762 setkáváme jako s tenoristou chrámu sv. Víta. Po několikaleté mezeře, kdy o něm nemáme žádné informace, se objevil v roce 1772 ve Vídni jako člen dvorské kapely. Zde působil až do své smrti na počátku 19. století. Přesné datum jeho úmrtí není známo.