čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Chvalovice – starobylá obec

Chvalovice jsou menší, málo známá obec (cca 200 obyv.) se zajímavou historií. Jejich vznik je spojen s kolonizační činností mnichů cisterciáků z kláštera ve Zlaté Koruně na konci 13. století. Z počátku 15. století se zachovali zprávy o hospodaření místního klášterního dvorce. V této době byla asi také založena kaple. K roku 1445 jsou Chvalovice uváděny pod názvem Dirnhof. V roce 1513 daroval král Vladislav Jagelonský ves a celé panství Netolice Petrovi z Rožmberka. Asi o dvacet let později Jan z Rožmberka udělil právo vařit bílé a červené pivo v domě čp. 2 právovárečníkovi Jiřímu Púhlerovi.

Chvalovice - č.p.27, Zdroj: foto: Oldřich PetrášekChvalovice leží asi 5 km jihovýchodně od Netolic stranou hlavních cest. Silnice z Netolic na Dobčice prochází pouze krajem obce, takže málokterý motorista a turista zabloudí do jejího centra. Spatřil by zde ale řadu starodávných statků, tři typické blatské štíty a mnoho zajímavých detailů, jen se pozorně dívat.

Chvalovice - detail, Zdroj: foto: Oldřich PetrášekNapř. často se zde na fasádách objevuje zajímavý štukový detail, iniciály IHS se srdcem v písmenu H. Stejný se objevuje i v blízkých Dobčicích, což ukazuje na jednoho stavitele. Některé domy mají polovalbovou střechu, což bývá v těchto končinách interpretováno ještě jako pozůstatek rožmberské gotiky.

Chvalovice - srub č.p.2, Zdroj: foto: Oldřich PetrášekVelkou zajímavostí je statek č.p.2 (pův. klášterní dvorec?), poměrně mohutné dřevěné stavení s přistavěným čelním zděným štítem a z boku nahozený hliněnou mazaninou (srub v kožichu). V tomto regionu je to velmi neobvyklé, protože tradice zděného domu je zde velmi stará, obdobné dřevěné stavby se většinou nedochovaly a je možné, že je ještě středověkého původu. Bohužel dům je ve velmi špatném stavu a že je dřevěný odhalilo asi pouze to, že upadl část zděného rohu a tím se odkrylo dřevěné jádro. Určitě by stál za dentrologický průzkum, který by mohl přinést lecjaké překvapení.

Jako podobná stavba v nedalekých Vitějovicích, kde bylo dentrologickýmdatovaním dřeva zjištěna doba jeho smýcení vr. 1491.

Za obcí směrem na Dobčice se na hranici okresu Prachatice zachoval starodávný rozcestník nebo snad hraničník? Archaická jsou i boží muka s křížkem z roku 1850 na kraji vsi na rozcestí směrem na Babice a Netolice.

Pole mezi Chvalovicemi a Lužicemi jsou také známým nalezištěm jihočeských „drahokamů“ - vltavínů neboli moldavitů. Jejich pěknou sbírku můžete spatřit v netolickém muzeu.

V obci bohužel již „nefunguje“ ani hospoda, jen na kraji vsi směrem na Netolice je koloniál.

Chvalovice ale nejvíce v historii proslavila těžba grafitu, která měla značný hospodářský význam. Pozůstatky po jeho důlní těžbě je možno dodnes vidět v polích kolem silnice z Chvalovic na Lužice a Netolice. O.P

Že nevíte co je to grafit neboli tuha?