čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Nová Ves - obec v Blanském lese


erb Nové Vsi, Zdroj: stránky obce Nová VesNových Vsí je v Čechách hodně, ale tahle, která je jistě jedna z nejhezčích, je u nás v Blanském lese. Leží přímo v srdci Chráněné krajinné oblasti Blanský les v Křemežské kotlině pod vrchem Skalka (678 m.n.m.). Údolím protéká Chmelenský potok (jeden z pramenů Křemežského) a na západ se zdvíhají kopce masivu Buglaty. Dnes má asi 400 obyv.

První zmínka o obci Nova villa je z roku 1379, kdy byla vedena v soupisu poddanských vesnic pánů z Rožmberka. V roce je 1483 uváděna jako Nuowauilla, v roce 1541 - Nowa Wes a v roce 1562 pak Novovesští.

Vznikla jako osada dřevorubců, které byly založeny v místních nekonečných lesích rožmberského krumlovského panství. I sám název napovídá, že vznikla již v období středověké kolonizace, kdy nový osadníci káceli a vypalovali lesy, aby mohla vznikat první políčka a pastviny. Díky poměrně vysoké nadmořské výšce a již téměř horskému rázu to byl celkově chudý kraj. V zimě, kdy se nemohlo do lesů a na pole, vyráběli lidé doma dřevěné nářadí, dřeváky, dřevěná kola k vozům a další dřevěné potřeby, které byly v kraji vyhlášené.

statek č.p. 14, Zdroj: foto : Oldřich PetrášekVe vsi se vyskytuje několik lidových stavení s výzdobou ve stylu Holašovickém selského baroka - tj. rovné štíty s drobnějším štukovým dekorem. Holašovice leží hned „přes kopec" na opačné straně hřebenu. Například statek č. p. 14 z roku 1871 je zapsanou kulturní památkou, právě tak jako všechny čtyři výklenkové kapličky v obci. Jediný tvarovaný štít ve stylu selského baroka se nachází na návesní kapli, vedle bývalé kovárny.

statek č.p.26 se dřevěnou pumpou, Zdroj: foto: Oldřich PetrášekNajdeme zde i několik pěkných statků tzv. podélně orientovaných. U statku č.p. 26 z roku 1914, se zajímavou štukovou výzdobou a malovanými vraty, najdeme ještě dvě dřevěné pumpy.

Nad rybníkem je statek, podle tvaru ozdobných štukových motivů asi z pozdějšího období s nápisem "NAZDAR", ve štítě, který je u lidové architektury v našem regionu naprosto ojedinělý.


U obce byly počátkem 18. století postaveny dva velké rybníky - Horní novoveský a Dolní novoveský. Bylo to v době, kdy se zaváděl pravidelný chov ryb pro zásobování panství. Horní rybník o rozloze přes 4 ha sloužil svému účelu stále. Dolní rybník o rozloze více než 20 ha byl na několik desetiletí přeměněn v louky. V roce 1997 byl pod názvem Podnovoveský znovu vybudován a zavodněn. Svým umístěním, zarámovaný panoramatem masivu Kletě ještě podtrhuje jedinečnost této krajiny. Podnovoveský je ze 150 rybníků (celkem 54 ha) v CHKO Blanský les největším rybníkem. Pouze další tři mají rozlohu větší než 5 ha, Křemžský (10 ha), Borský (10 ha) a Brložský rybník (5 ha). Oblast Blanského lesa není na rozdíl od Netolicka rybníkářsky významná.


Podnovoveský rybník s Kletí v pozadí, zima 2009, Zdroj: foto: Oldřich PetrášekSoučástí vsi jsou i osady Sedm Chalup, Jaronín a České Chalupy, ze kterých pocházel známý bývalý první tajemník KSČ Milouš Jakeš.

V blízkosti obce se nachází známá přírodní rezervace Jaronínská bučina se zbytkem podhorského smíšeného lesa přirozeného složení na svahu vrchu Buglata (832 m.n.m.). Nachází se zde nejvzácnější stromy celé CHKO Blanský les. GPS souřadnice 48° 51' 15.85'' 14° 16' 38.42''

V okolí je hustá síť cyklotras, přes obec vede č.1196. www. stránky obce zde

OP