čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Chvalšiny

Chvalšiny, kostel sv. Maří Magdaleny, foto: Lubor MrázekChvalšiny jsou starobylé městečko na Linecké obchodní stezce zmiňované již r. 1263.

Proč se zdržet ve Chvalšinách?

Za pozornost stojí především podlouhlé náměstí, díky kterému je v obci vyhlášena městská památková zóna. Dominantou celého náměstí je kostel svaté Máří Magdalény v pozdně gotickém slohu, postavený v letech 1487 - 1507 na místě staršího kostela. Jde o významné dílo rožmberské pozdní gotiky. Na náměstí se také nachází barokní radnice z roku 1667 a řada domů s gotickým a renesančním jádrem.

Chvalšiny jsou také rodištěm Josefa Rozenauera, stavitele Schwarzenberského plavebního kanálu na Šumavě. Nechce-li se vám zajíždět do hlubokých šumavských hvozdů, můžete si prohlédnout výstavu ve stejnojmenném Muzeu Schwarzenberského plavebního kanálu.

Chvalšiny jsou východiskem jak do Blanského lesa, tak do nově zpřístupněné části vojenského výcvikového prostoru Boletice .

Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu

Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách, pohled do expozice, foto: Lubor Mrázek382 08 Chvalšiny 124
Telefon: 380 739 183, 380 739 245
E-mail: muzeum.chvalsiny@tiscali.cz
WWW: www.chvalsiny.cz

Provozní doba:
duben - říjen, út - ne 13.00 - 16.00 hod.

Muzejní expozice zahrnují přírodu a přírodní památky této části chráněného území, její nynější stav i záměry jejího rozvoje a též historický vývoj obce s kulturními i přírodními zajímavostmi až do současnosti.

Největší prostor je pak věnován osobě a dílu autora Schwarzenberského plavebního kanálu; exponáty dokládající a dokreslující život J. Rosenauera jsou vhodně prokládány dokumenty, obrazy, fotografiemi, hmotnými exponáty a historickými předměty dávajícími ucelený obraz o vzniku, významu a současném stavu plavebního kanálu i jeho okolí.

Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách, pohled do expozice, foto: Lubor MrázekMuzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách, pohled do expozice, foto: Lubor MrázekMuzeum Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách, pohled do expozice, foto: Lubor Mrázek

Vše je vhodně doplněno expozicí s tematikou lesnictví a dřevařství na Šumavě. Stránky věnované historii a současnosti plavebního kanálu zde.

Na dohled od Chvalšin nejdete zámek Červený Dvůr s anglickým parkem.