čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Lomec, místně zvaný Lomeček

Lomec je významný poutní areál. Poutní kostel Jména Panny Marie byl vystavěný v letech 1692 až 1702 hrabětem Buquoyem, pro zázračnou sošku Panny Marie s Ježížkem. Kostel patří k významným dílům vrcholného baroka ve střední Evropě. Unikátní centrální oltář s bohatými řezbami je variací na Berniniho oltář v chrámu sv. Petra v Římě. Nemáte-li čas jet do Itálie za církevními památkami, může se stát Lomec důstojnou náhradou.

Lomecký areál - kostel, autor Oldřich Petrášek

Na Lomci nenajdete jen překrásný kostel. Stojí tu také původně buquoyský lovecký zámeček z roku 1709-1710, který sloužil později jako fara a škola. Dnes zde působí Kongregace šedých sester III. řádu sv. Františka. Každou první sobotu v měsíci se zde pravidelně konají poutě a mše. Dovoluje-li to počasí, potom jsou mše slouženy venku. Hlavní mariánská pouť se koná v neděli 8. září nebo v neděli následující po svátku Narození Panny Marie. Nově je zde vybudována i meditační zahrada. Na Lomec vede hned 7 cest. Není to sice tolik jako do Říma, ale je přece jen úctyhododné číslo. Jedna z nich, po které z Vodňan na Lomec chodíval básník Julius Zeyer, nese dnes název "Zeyerova stezka". Podél další přístupové cesty k Lomci se nachází skupina slovanských mohyl ze 7.–10. století. Jde o největší a nejzachovalejší mohylové naleziště v jižních Čechách. Okolí Lomce je navíc chráněnou památková zónou krajinného celku Libějovicko-Lomecko. Místo je také významnou křižovatkou cyklotras a je také jedním ze zastavení na naučné cyklostezce Historická krajina Netolicka.

Pověst či pravda o založení Lomce?

Bouře na moři

Hrabě Karel Filip Buquoy byl vědec a velký cestovatel. Jednoho dne dostal kopii proslavené sošky Panny Marie de Foya u Bruselu. Protože byla soška velmi malá, bral ji na svých cestách všude s sebou. Když roku 1685 plul z Říma do Španělska, zastihla loď prudká bouře a celé posádce hrozilo utonutí. Hrabě, ocitnuvší se ve velikém nebezpečí, slíbil Bohu a jeho Matce, že budou-li zachráněni, postaví jako projev vděčnosti na svém panství v Čechách kostel a v něm na oltáři umístí milostnou sošku. V tu chvíli se bouře uklidnila a všichni byli zachráněni.

Lomec, ikonografie

Hrabě sošku uložil na svém sídle v Nových Hradech a v září 1690 se osobně vydal hledat vhodné místo pro stavbu nové kaple. Tři měsíce na to však zemřel, aniž svůj slib mohl splnit. Stačil jen najít vhodné místo - Lomecký vrch. Na smrtelné posteli proto prosil své syny Emanuela a Alberta, aby dílo dokončili, což se také stalo.

Podle www.lomec.cz

Lomec - parčík se hříbky

Lomec - křížová cesta

Lomec-parčík

Lomec - cesta ke hřbitovu

Lomec-zámečekLomec - detail báněLomec v zimě