čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Rybník Dehtář

Dehtář s lodí, Zdroj: Oldřich PetrášekV roce 1479 byl vzhledem k rozmáhajícímu se šlechtickému podnikání a v době největšího rozkvětu hlubocké rybářství, založen Rožmberky obrovský rybník na Dehtářském potoce nazvaný Dehtář, kterému musela ustoupit vesnice Bory. (Dnes nedaleká ves Záboří údajně nese název podle zaplavené vsi - za bory.) Dehtář je se svými téměř 250 hektary sedmý největší rybník v Jihočeském kraji a desátý v celé České republice. Jeho zemní hráz je téměř 10 m vysoká, 234 m dlouhá a zadržuje 6,5 milionu metrů krychlových vody. Uprostřed rybníka je ostrov s chovem kachen.

Dehtář je dnes velmi turisticky navštěvovaný, na hrázi a u rybníka jsou chatové osady, z nichž se řada chat nabízí k ubytování. Pod hrází je příjemná restaurace, kde se dá v horkých letních dnech občerstvit, vede tudy i oblíbená cyklostezka. Příjemné je zde i koupání. Rybník je pro své příhodné podmínky i velmi oblíbený surfaři. Ale pozor, ať nedostanete pokutu. Celá západní část rybníka je totiž přechodně chráněnou plochou, kam je zakázáno vstupovat, vjíždět až do vzdálenosti 200 m od katastrální hranice rybníka, lovit, vplouvat loďkami a windsurfingy atd. Ochrana této plochy je stanovena na období od 15.7. do 30.11. kalendářního roku.

Dehtář z hráze, Zdroj: Oldřich PetrášekDehtář pro svou velkou rozlohu i výhodnou polohu v krajině poskytuje výborné podmínky pro vodní ptactvo, zvláště v době jarních a podzimních tahů a v době hnízdění. Vyskytuje se zde řada vodních ptáků, často ve velkém počtu, různé druhy kachen, divoké husy, potáplice, potápky, volavky, čejky chocholaté, bekasiny otavní, kolihy velké, různé druhy vodoušů a jespáků a další druhy vzácných ptáků. Zimuje zde orel mořský a loví zde pilich, motáci a při tahu i sokol stěhovavý. Od roku 1989 je proto rybník zařazen mezinárodní organizací na ochranu ptactva BirdLife International mezi Evropsky významné ornitologické lokality (jako jedno ze 13 území v ČR) a dnes i do území chráněných ptačích oblastí NATURA 2000.

Takže pokud se sem někdy vypravíte a vězte, že to stojí za to, nezapomeňte si vzít dalekohled, foťák a plavky. Pohledy na západ slunce nad rybníkem, orámovaným panorámatem Blanského lesa, jsou nezapomenutelné. OP