čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Mahouš

Mahouš je zajímavou vsí chráněnou jako vesnická památková zóna. Nejstarší dochovaná zmínka o obci pochází z roku 1300. Z doby založení se dochoval půdorys značně rozlehlé návsi. Řada usedlostí blatského typu v dnešní podobě pocházejí převážně z 19. století. Památkově chráněná je usedlost č.p. 26. Obecní kovárna na návsi je jednou z nejlépe dochovaných památek svého druhu v jižních Čechách vůbec.

Mahouš kovárna, Zdroj: Oldřich PetrášekMahouš statek, Zdroj: Oldřich Petrášek