čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Červený Dvůr – zámek s parkem

Červený Dvůr je Schwarzenberský barokní zámecký komplex u Chvalšin, obklopený nádherným anglickým parkem s několika zachovanými romantickými zahradními stavbami a fontánami. Od roku 1966 se v zámku nachází psychiatrická léčebna, specializovaná na léčbu závislostí. Předchůdcem zámku byl tzv. Nový dvůr chvalšinský, který na úpatí Blanského lesa založil Vilém z Rožmberka v roce 1591. Jeho bratr a dědic, Petr Vok z Rožmberka, zde roku 1598 zřídil novou zahradu, v níž byli oborním způsobem chováni bobři, bažanti, koroptve a křepelky. Marie Arnoštka z Eggenberku, rozená ze Schwarzenbergu, zde nechala roku 1672 postavit zámek, později barokně přestavovaný.

Červený Dvůr - zámek, pohled z parku, Zdroj: Oldřich Petrášek

Parkem vede naučná stezka „Zámecký park Červený Dvůr“. Stezka provede návštěvníka větší částí tohoto unikátního parku o rozloze 117 ha. Seznamuje návštěvníky především s historií a vývojem parku, patřícímu díky svým krajinářským a architektonickým hodnotám k nejvýznamnějším kulturním památkám v Čechách i mezi evropsky významná díla. Na přibližně 3 km dlouhé trase si můžete prohlédnout 14 zastavení.

Červený Dvůr - park, panel naučné stezky u střelnice, Zdroj: Oldřich Petrášek

Park je v období duben - říjen ve všední den přístupný až v odpoledních hodinách, od 16,00 do 20,00 hodin. V sobotu a neděli a ve svátky potom od 9,00 - 20,00. Listopad – březen je otevřeno pouze so - ne a svátky od 10,00 - 16,00. Zámek je veřejnosti nepřístupný. Více o historii, naučné stezce i jednotlivých zastaveních naleznete na stránkách www.cervenydvur.cz. OP