čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Chelčice a Petr Chelčický

Petr Chelčický od F.Bílka na Masarykově domě, Zdroj: http://sechtl-vosecek.ucw.czChelčice jsou starobylou obcí mezi Netolicemi a Vodňany. Přesto, že leží již za hranicí námi sledovaného území Blanského lesa - Netolicka, uvádíme ji, pro její propojení s chráněnou krajinnou zónou Chelčicko – Lomecko, blízkým poutním místem
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/74-cz.php on line 4 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Lomec - poutní kostel a klášter a Libějovicemi. Chelčice jsou zajímavé nejen díky své historii ale také současným životem obce. V roce 2000 se staly Jihočeskou vesnicí roku.

První písemnou zmínku o obci Chelčice máme z roku 1352. Původní vladycký a první známý šlechtický rod Hrůzů z Chelčic sídlil v roce 1390 na nedalekém hradě Helfenburku u Bavorova. V roce 1444 koupil pan Oldřich z Rožmberka Prachatice a ustanovil zde Václava Hrůzu z Chelčic za purkrabího. Ve druhé polovině 15. století přešly Chelčice do vlastnictví rytířů z Malovic.

Dominantou obce je Kostel svatého Martina, jedna z nejstarších památek v regionu. Původně románský z 12. století, později přestavěn ve stylu slohů baroka a rokoka. Barokní myšlenka – prodloužit dojem velikosti kostela perspektivou nástropních obrazů a malovaného průčelí kněžiště s apsidou, působí s celkovým vzhledem kostela velmi příjemně. Jen pár set metrů od obce leží i další poutní místo, barokní kaple sv. Maří Magdaleny s bývalými lázničkami.

Chelčice - šprýchar, Zdroj: Oldřich PetrášekChelčice - kostel sv. Martina, Zdroj: Oldřich PetrášekChelčice - kaple sv. Markéty, Zdroj: Oldřich Petrášek

V celých Čechách je Chelčicko známé svou ovocnářskou tradicí. Díky své klimaticky příhodné poloze na rozhraní Šumavy, Blat a Budějovické pánve patří k nemnoha historicky podloženým oblastem na jihu Čech s velkou pěstitelskou tradicí ovocných dřevin. Historie sadařství zde sahá až k roku 1860, ale intenzivní ovocné sady se tu na volné půdě začaly vysazovat v r. 1967. Pěstují se zde nejnovější odrůdy jabloní, třešní, višní, švestek, jahod, hrušní a rybízu. Chelčice jsou známé i vývojem a aplikací biologických metod v ochraně ovocných sadů. Díky rozsáhlým sadům a krajině protkané lesy a rybníky dává zvláště v jarním a podzimním období roku zdejšímu okolí zvláštní kouzlo plné květů, vůní a barev.

Petr Chelčický - socha, Zdroj: Oldřich Petrášek

Nejvíce ale jméno obce proslavil rodák, světoznámý středověký náboženský reformátor a filozof Petr Chelčický (1390 – 1460). Mezi jeho přední díla patří "Sieť viery pravé", "O boji duchovním", "O trojím lidu řeč", "O šelmě a obrazu jejím", "Replika proti Rokycanovi" a "Postila". Petr Chelčický odmítal jakékoliv násilí a v souladu s Novým zákonem uznával pro nápravu lidského života i společnosti pouze boj duchovní. Už během svého života kolem sebe vytvořil okruh přívrženců a jeho myšlenky se staly filozofickým východiskem Jednoty bratrské, jejímž posledním biskupem byl J.A. Komenský.

Na návsi stojí socha Petra Chelčického z roku 1946 a na obecním úřadě je zřízena jeho Pamětní síň, jsou v ní umístěny exponáty, reprodukce, fotografie a literatura související s Petrem Chelčickým i obcí. Otevírací doba je shodná s otevírací dobou obecního úřadu. Více na stránkách obce Chelcice