čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Zvěřetice - vesnická památková zóna

Zvěřetice jsou unikátně dochovanou vesničkou u Netolic, se zvláštní atmosférou. Člověk má pocit, jako by se zde zastavil čas před sto lety. Leží asi kilometr od odbočky z hlavní silnice mezi Němčicemi a Netolicemi. Její zástavba byla vzácně ušetřena novodobých přestaveb a adaptací. Mimořádně hodnotná je zejména usedlost č.p. 6, připomínající barokní charakter zástavby obce (dnes v havarijním stavu, zřícený štít) a návesní kaple blatského typu z roku 1820. Statky ale nemají typickou Blatskou výzdobu, jak je obvyklé v okolních obcích. Jediný zdobený štít je obrácen do dvora a z ulice prakticky neviditelný. Časté jsou ale polovalbové střechy, které jsou v této oblasti považovány ještě za pozůstatek rožmberské gotiky. Svědčí to patrně o značném stáří obce. Na kraji obce směrem na obec Babice, které jsou Zvěřetice součástí, je zajímavá starobylá kaplička. Jsou jedním za zastavení na naučné cyklostezce
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/80-cz.php on line 4 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Naučné stezky regionem Blanský les - Netolicko.

Zvěřetice - kaple, Zdroj: Oldřich PetrášekZvěřetice - část statku čp. 12, Zdroj: Oldřich PetrášekZvěřetice - kaplička, Zdroj: Oldřich Petrášek