čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Radošovice – vesnice selského baroka

Radošovice - morový sloup s kaplí, Zdroj: Oldřich PetrášekObec leží v rovinaté krajině v podhůří Blanského lesa nedaleko rekreačního rybníka
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/88-cz.php on line 4 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Rybník Dehtář, orámované pano- ramatem kostela v
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/88-cz.php on line 4 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Němčice - starobylá obec a výhledem na lesnaté hřebeny chráněné krajinné oblasti. První písemná zmínka je již z roku 1334. Přesto že není, na rozdíl od mnoha okolních obcí zapsanou vesnickou památkovou zónou, jsou náves i zbytek vesnice velice zajímavé. Dojem nepokazí ani přímo moderní hospoda uprostřed návsi. V Radošovicích je zachována řada krásných starých statků blatského typu s patrovými sýpkami a vynikajícími štukovými ozdobami na fasádách. Zajímavý je například statek č.p.15 s freskami ve štítu (rok 1863), který sousedící s dalším pěkným statkem (č.p. 14 z roku 1856). Kaple Panny Marie se zvoničkou a hodinami je datovaná 1823. Na návsi stojí gotický kamenný morový sloupek, který pravděpodobně pochází z doby po morové epidemii. Na pamětní desce na návsi před ním stojí napsáno:

"Morové epidemie v letech 1530, 1620-1630 byly příčinou vymření většiny českých obyvatel. Původní čeští obyvatelé společně s novými osídlenci německé národnosti od Švábského Falce postavili tento morový památník."

Na přelomu 15. a 16. století zasáhly totiž jižní Čechy morové epidemie ve dvou vlnách. První vlna byla letech 1495 až 1507. Druhá v letech 1520 až 1521 prakticky téměř vylidnila toto území. Například, v Holašovicích zůstali na živu pouze dva lidé. Představení Vyšebrodského kláštera, aby znovu zalidnili postižené území, povolali osídlence z německého pohraničí a tento německý živel zde zakořenil tak silně, že až do konce 2. světové války se nepodařilo toto území počeštit. Vznikl zde německý jazykový ostrov zvaný „Sprachinsel“, který svou kulturou ovlivnil ráz této oblasti.

Radošovice - statek čp. 15 se zdobeným štítem, Zdroj: Oldřich PetrášekRadošovice - šprýchar u čp. 4, Zdroj: Oldřich Petrášek

V lese Bory - Na Perku asi 1400 m jihovýchodně od kostela ve
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/88-cz.php on line 16 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Strýčice - vesnice selského baroka má být dochovaná skupinka 4 nízkých pravěkých mohyl. Místní krajina je díky nenáročnému terénu, blízkosti krajského města Č. Budějovic, Hluboké a
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/88-cz.php on line 16 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Netolice - městská památková zóna se spoustou památek, zvláště vděčným cílem pro cyklosturisty. Obcí prochází cyklostezky z Netolicka od Němčic k rybníku Dehtář a směrem na
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/88-cz.php on line 16 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Tupesy - obec selského baroka,
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/88-cz.php on line 16 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Břehov - vesnická památková zóna a dále na blata nebo na Strýčice,
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/88-cz.php on line 16 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Holašovice - památka UNESCO a do
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/88-cz.php on line 16 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Kopečky, kopce a hory.