čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

ANTONÍN BOROVÝ

(*1755 v Sedlci u Blatné - †1832).

Učitel, obrozenecký spisovatel a hudebník

Narodil se v roce 1755 v Sedlici u Blatné a po absolvování studií, na které ho vyslal zlatokorunský klášter jen několik let před jeho zrušením, se stal prvním učitelem ve Zlaté Koruně. Zde se stal i významnou osobností, která oživila veškerý společenský a kulturní život v obci. Jakákoli veřejná slavnost se ve Zlaté Koruně se díky jemu odbývala "s bubnama a troubama". Byl autorem řady kostelních písní, značného počtu skladeb na české texty (písně, české mše, pastorely), množství instrumentální hudby (partie pro pět dechových nástrojů, německé tance, serenády, kasace, fanfáry pro trubky atympány, symfonie). Napsal a provedl ve zdejším chrámu vánoční mši i zpěvohru o „Zlé ženě", provozovanou roku 1820 místními ochotníky ve Zlaté Koruně. Oslavu vítězství nad Napoleonem v roce 1814 popsal takto: "...navečer vedla se kasací, napřed začali 8valdhornistů a jeden principal mezi nima marš troubit, po nich se začala česká píseň o pokoji, a tak se jednou troubilo a jednou zpívalo, s tou muzikou šlo se po celé Zlaté Koruně. Zpátky když se přišlo do zámku na plac, zpívala se německá píseň Gott erhalte Franz den Kaiser, po skončení té šli všichni do hospody propláchnout ty krky vyschlý od samého zpívání".

Šířil ve Zlaté Koruně i v okolí vzdělanost, seznamoval lid s obrozeneckými myšlenkami. Borový se znal také s předním pražským propagátorem české kultury, Václavem Matějem Krameriem. U něho také vydal dvě knihy, sbírky vtipných naučení, Zrcadlo pošetilosti (400 povídek; Praha, 1792 a 1795); Zrcadlo příkladů k naučení a obveselení ( 1794). Množství tanečních skladeb pro cembalo nebo dechovou harmonii (v obsazení 2klarinety, 2lesní rohy a fagot) naznačuje, že Borový se svým souborem hrával i na hospodských zábavách. Ve Zlaté Koruně měl zásluhy o výzdobu chrámu, postaral se o úpravu veřejných prostor ve vsi, nechal vymalovat sluneční hodiny na sýpce atd. Zejména se zasloužil o vynikající zvuk zdejší školy.

V roce 2007, u příležitosti jedno a tři čtvrtě století od jeho úmrtí, mu byla odhalena pamětní deska na obecním úřadě, připomínající místo, kde jako pedagog na přelomu18. a 19. století působil. Při té příležitosti zde proběhla i výstavka.

Zdroj Obec Zlatá Koruna

Píseň k svatému Jánu Nepomuckému
(1819, česky)
Antonín Borový

Poslechněte divy velké Jána svatého,
které nám Bůh ráčí činit vždy skrze něho.
On při Bohu ochraně cti a jména zástupce,
všechněch potřebných a nůzných mocný přímluvce.

Svatý Jene Nepomucký, ty patrone náš český,
neopouštěj tvé krajany, opuštěný nás všecky.
Ó rozmilý tatíčku náš, ochránce české vlasti,
přimlouvej se a pros za nás před Božskou velebností.