čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Antonín Mokrý

Notář ve Vodňanech a v r. 1848 poslanec na historickém říšském sněmu v Kroměříži, otec známého jihočeského básníka Otakara Mokrého (známá literární trojice O. Mokrý, J. Zeyer a F. Herites) a významného lesníka a rybníkáře Ing. Dr.h.c. Theodora Mokrého. Narodil se v Netolicích 27. 9. 1820, na Starém městě, v dnešním domě s pečovatelskou službou.