čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Archeopark Netolice 

GPS souřadnice Loc: 49°3'4.378"N, 14°12'6.983"E

Novinky

  • Aktuální Fotoreportáž z Letní archeologické školy 2013 zde a 2014 zde.
  • O projektu a výzkumu Jihočeské univerzity zde.
  • Fotoreportáž z Letní archeologické školy 2012 zde.
  • Fotoreportáž z výzkumu 2012 zde. Fotoreportáž z divadelního vystoupení "Dívčí válka" 2012 zde.
  • Na hradišti probíhá současně s archeologickým výzkumem i genetický výzkum netolických starousedlíků, celý článek zde.
  • Virtuální prohlídka archeoparku zde.
  • Fotoreportáž z Letní archeologické školy 2011 a představení Dívčí válka zde. Fotoreportáž z kostýmového dne zde.
  • Letní archeologická škola na hradišti Ján v Netolicích 2010. Foto reportáž z kostýmového dne zde. Reportáž ze závěrečné přednášky a prezentace výsledků průzkumu zde.
  • V Netolickém infocentru je již možno získat nové pohlednice, turistické známky a turistické razítko archeoparku s vyhlídkovou věží, zhotovené dle logotypu. 7.8. 2010
  • Reportáž regionální televize RTA Jižní Čechy o archeologickém výzkumu 2009  zde.  Reportáž o výsledcích výzkumu zde.

 

Stavba Archeoparku v Netolicích je určitě velkou raritou v jižních Čechách. Na historickém hradišti, které nese známky činnosti našich předků, tak ožívá přemyslovský správní hrad, který tu kdysi v minulosti stával. Akropole starého hradu, kde se archeopark nachází, byla jedním z hlavních center knížecí přemyslovské správy jižních Čech od 10. stol. do poloviny 13. století. Díky němu byly Netolice významným střediskem v minulosti a díky rekonstrukci mají ambicí se jím opět stát. Lapkové pozor, už dlouho jste sužovali místní kraje! Posádka hradu si na vás již brzy posvítí!

Archoepark NetoliceArchoepark NetoliceArchoepark Netolice

Technologie stavby

Celý archeopark vzniká a bude vznikat po etapách. V současnosti proběhla stavba palisády a strážní věže. Archeopark se staví metodou přímé rekonstrukce za použití historických nástrojů a technologií. Proto řemeslníci používají např. historické sekery a ruční jeřáb, kterým dopravují materiál do vyšších pater stavby. Máte-li štěstí, můžete je přistihnout při práci a zkontrolovat, jak jim jde dílo od ruky. Více o technologiích a celém archeoparku naleznete na www.archeopark-netolice.cz. Každoročně zde probíhá letní archeologický tábor studentů z Jihočeské univerzity.

Archoepark Netolice, foto: Ivan JanotaArchoepark Netolice, foto: Ivan JanotaArchoepark Netolice, foto: Ivan Janota

Z historie hradiště

Netolické hradiště je obecně řazeno k přemyslovským správním hradům jihočeské oblasti, budovaným v době počátků českého státu v průběhu 10. století. Hrad měl dobré podmínky k rozvoji, zejména díky vhodné poloze na obchodní stezce z Lince do Prahy v relativně méně osídlené jihočeské krajině. Z 12. a 13. století již disponujeme písemnými údaji o netolických kastelánech a o podhradí s kostelem sv. Václava. První písemná zmínka o netolickém hradu je k roku 981 v Kosmově kronice. Od poloviny 13. století hrad ale ztrácí na významu, neboť mu začala konkurovat nová královská střediska České Budějovice a kamenný hrad Hluboká. Celá oblast pak přešla pod správu kláštera Zlatá Koruna.

Archoepark Netolice, foto: Ivan JanotaArchoepark Netolice, foto: Ivan JanotaArchoepark Netolice, foto: Ivan Janota

Na ploše akropole poblíž zaniklého kostela sv. Jana zůstalo ještě dlouho významné farní pohřebiště. V 19. století byl na místě zapomenutého hradu zřízen hostinec s výletním místem. Až současná památková péče a archeologické výzkumy znovu vzkřísily význam hradiště pro veřejnost. Do dnešní doby se zachovaly také zbytky mohutných valů opevnění. Nachází se zde také množství zbytků keramiky, předmětů ba i kosterních pozůstatků z 10. - 14. století.

Přístup k hradišti

Archeopark - palisáda s věžíHradiště se nachází na skalním ostrohu nad potokem Rapačov nedaleko centra Netolic. V současnosti je většina plochy parku využívána kynologickým klubem, avšak hlavní průchozí trasa, vedoucí přes akropoli hradiště, je volně přístupná veřejnosti. Přístup na hradiště je nejpohodlnější kolem Domu seniorů Pohoda přes most, podél potoka a asfaltovou cestou k zahrádkářské kolonii. Na hradiště vede i zelená turistická značka - naučný okruh po památkách města nebo odbočka z naučné cyklotrasy Historická krajina Netolicka. V roce 2008 byla dokončena první stavba - opevnění s palisádou a strážní věž.

Objekt je v turistické sezóně volně přístupný od 7.00-18.00, mimo turistickou sezónu se ale vchod do věže zamyká, kromě  SO a NE.  Zájemci o prohlídku mohou včas kontaktovat Informační středisko v muzeu nebo městský úřad. Videoclip zde.

Partnerem projektu je bavorský archeopark Gabréta - keltská vesnice v Ringelai, Jihočeská univerzita a společnost Archeos. Projekt byl podpořen z programu EU v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, Jihočeským krajem a z programu Leader.

Archoepark Netolice, poloha na mapě

Podle www.archeopark-netolice.cz