čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Klášter Zlatá Koruna - národní kulturní památka

Zlatokorunský klášter patří k  nejlépe zachovaným gotickým klášterům v  Čechách. Klášter se stejnojmennou obcí leží asi 7  km severovýchodně od  Českého Krumlova v  nadmořské výšce 473  m. Klášter je situován na ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Vltavou. Areál kláštera byl rozdělen na  opevněný hospodářský dvůr (dnešní obec) a  vlastní hrazený komplex kláštera s  opatstvím.

Klášter Zlatá Koruna

Hlavními stavbami jsou chrám Nanebevzetí Panny Marie, k  němuž přiléhá dvoukřídlý konvent s  křížovou chodbou a  s  gotickou kapitulní síní (vše z  konce 13. století). Nejstarší částí kláštera je malý konvent s  kaplí Andělů Strážných, vystavěný v  raně gotickém slohu v  osmdesátých letech 13. století. V  současné době je  objekt ve správě Národního památkového ústavu a nabízí dvě prohlídkové trasy.

Kapitulní síň kláštera Zlatá Koruna, foto: Lubor Mrázek

Otvírací doba - denně kromě pondělí:

 • duben, květen, září, říjen:
  9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 • červen, červenec, srpen:
  9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

poslední prohlídka začíná  půl hodiny před koncem otevírací doby (15:30, resp. 16:30)

Vstupné pro I. trasu - prohlídka kláštera:

 • 100 Kč dospělí
 • 70 Kč senioři nad 65 let, držitelé průkazu EUROBEDS
 • 60 Kč děti a studenti, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, České hostelové asociace
 • 250 Kč rodina (2 dospělí + max. 3 děti do 18 let) zdarma děti do 6 let kromě hromadných návštěv, zaměstnanci NPÚ, doprovod kprůkazu ZTP/P, držitelé průkazů ICOM, ICOMOS a Asociace muzeí a galerií ČR

 

Vstupné pro II. trasu - literární expozice Místa setkávání v literatuře z jižních Čech a východní Šumavy (bez průvodce):

 • 60 Kč dospělí
 • 50 Kč senioři nad 65 let, držitelé průkazu EUROBEDS
 • 40 Kč děti a studenti, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, České hostelové asociace
 • 140 Kč rodina (2 dospělí + max. 3 děti do 18 let) zdarma děti do 6 let kromě hromadných návštěv, zaměstnanci NPÚ, doprovod kprůkazu ZTP/P, držiteléprůkazů ICOM, ICOMOS a Asociace muzeí a galerií ČR

 

 Prohlídka zahrnuje prostory kláštera i kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Kontakt:
Lenka Tondlová  (správce  kláštera)
Klášter Zlatá Koruna
382 02 Zlatá Koruna
Tel./fax: +420 380 743  126
E-mail: zlatakoruna@budejovice.npu.cz

Internetové stránky: www.klaster-zlatakoruna.eu

 

Z historie

Cisterciácký klášter "Svatá trnová koruna" (Sancta spinea corona) založil roku 1263 Přemysl Otakar II. k  posílení královské moci na jihu Čech. Díky četným darům a kolonizačnímu úsilí mnichů se rozrostly statky kláštera v  průběhu 14.stol. do ohromných rozměrů a zasahovaly až za zlatou stezku na Volarsku. Klášter patřil k  největším feudálním držitelům půdy a bohaté příjmy z  desítek dvorů a vesnic dovolovaly mnichům okázalou výstavbu konventního chrámu i celého klášterního komplexu. Bohatství způsobilo, že se pro klášter začalo užívat názvu Zlatá Koruna.

Zlatá Koruna, historická mapa

V  průběhu staletí klášter často měnil pány. V  roce 1420 byl řádový dům dobyt husity a jeho statků se pod záminkou ochrany zmocnili Rožmberkové. Petr Vok jej dále prodal císaři Rudolfu II. Na začátku 17. stol. klášter znovu ožil stavebním ruchem, ale naděje na zlepšení celkového stavu byla jen přechodná. Po Bílé hoře se Zlatá Koruna dostala do majetku Eggenberků a od roku 1719 patřila Schwarzenberkům. Až v  průběhu 18. stol. se postavení kláštera znovu upevnilo a za Bohumíra Bylanského došlo k  radikálním stavebním úpravám celého konventu.

Zlatá Koruna před rokem 1969

Roku 1785 byl však zlatokorunský klášter jako neužitečný z  rozkazu císaře Josefa zrušen. Po té získali zrušený klášter znovu Schwarzenberkové a v  objektu byla zřízena lesnická škola a později vojenské bělidlo. Od roku 1801 se v  něm vyráběly bavlněné látky a sukna, pak zde byla zřízena slévárna a strojírna. Komunistická éra nepřála církevním památkám a klášter chátral až do konce sedmdesátých let 20.stol. V roce 1995 byl zlatokorunský klášter prohlášen národní kulturní památkou.

Z historie obce

V předklášteří se dochovalo několik středověkých staveb, z nichž je pozoruhodný zejména bývalý kostel sv. Markéty z let 1330 - 1340, dále hospic,  sýpka a mlýn. Z vnější části kláštera se stala roku 1785 vesnice, roku 1848 pak samostatná obec. Od roku 2005 je historická část obce vyhlášena vesnickou památkovou zónou.

Podle www.zlatakoruna.cz