čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Bohuslav Zahradník

Bohuslav Zahradník (1947 - 1987) je naším významným hudebníkem, rodákem z Třešňového Újezdce. Byl jednou z nejvýraznějších uměleckých osobností orchestru Česká filharmonie, proslul jako klarinetista. Absolvoval plzeňskou konzervatoř a pražské AMU. V roce 1974 zvítězil v mezinárodní soutěži Pražské jaro. Měl rozsáhlý koncertantní i komorní repertoár a uskutečnil řadu gramofonových nahrávek. Mezi nejvýznamnější patří Mozartův klarinetový kvintet A dur, natočený s Talichovým kvartetem pro francouzskou firmu Calliope, který získal v roce 1981 v Paříži cenu Grand Prix du Disque, cenu známé Akademie v Paříži.

Zdroj: www.lhenice.cz