čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Brloh – obec v srdci Blanského lesa

Brloh je obec v srdci Blanského lesa, téměř podhorského charakteru (568 m.n.m), obklopená zalesněnými vrchy. První písemná zmínka o ní je z roku 1310. Brloh byl tehdy poddanskou vsí patřící Rožmberkům. Největší památkou obce je kostel sv. Šimona a Judy, původně svaté Maří Magdalény, založený již kolem roku 1340, z podnětu Petra z Rožmberka. V letech 1697 - 1704 byl barokně přestavěn od G. Canevala. V obci je zachovaná řada starobylých lidových statků, více či méně přestavěných. Některé dokonce se štíty s blatskými motivy (i když už jsou Blata dost daleko). Štít je ale většinou trojúhelníkový, nápadně podobný tzv. Holašovickému typu, včetně ozdobných motivů. Podobné najdeme i v sousední Nové Vsi. Na zalesněných svazích Brložska se zachovalo množství původních samot. Nedaleko obce se nachází zřícenina hradu a kláštera Kuklova, laténské hradiště Stržíšek a slovanské hradiště U Ondřeje. Po všech těchto unikátních památkách vede Naučná stezka Brložkem a cyklostezka. V roce 2007 obdržela obec Cenu hejtmana Jihočeského kraje v rámci soutěže Vesnice roku, za projekt kulturního využití pozůstatků bývalého kláštera v Kuklově, kde se pořádají koncerty a divadelní představení. Brložsko se nachází přímo v srdci Chráněné krajinné oblasti Blanský les s nejbližšími přírodními památkami Šimečkova stráň a Na stráni, s biotopem vstavačovitých a vegetací na hadcovém podkladu. OP

Brloh - obec v srdci Blanského lesa, Zdroj: Oldřich PetrášekBrloh čp. 9 z r. 1859 s typickou polovalbou a freskou Korunování P. Marie, Zdroj: Oldřich Petrášek

Statek s štítem "Holašovického typu" s kapličkou na rozcestí.

Brloh - typický statek s kapličkou na rozcestí, Zdroj: foto: Oldřich Petrášek

www stánky obce zde.