čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Dívčice - obec na blatech

Dívčice jsou menší obec (cca 250 obyv.) na okraji Zbudovských Blat. Díky tomu, že pod ně v současné době místně spadá řada tradičních blatských obcí, jako Zbudov, Novosedly, Česká Lhota a Dubenec, představuje Dívčicko rozhodující část rozlohy Blat. Leží v močálovité krajině obklopené řadou velkých rybníků jako Blatec (cca 100 ha), Březovec, Nová, Černá, Oblanov, Zbudovský a další.

V dávné minulosti se jednalo o močálovitá území, která patřila dlouho českým knížatům a králům. Blata po osídlení v 11. století byla postupně hospodářsky kultivována na pastviny, pole a rybníky.

Dívčice - kaple, Zdroj: foto: Oldřich PetrášekVelkým zásahem do blatské krajiny bylo v 60. a 70. letech 19. stol. vybudování hlavní železniční trati České Budějovice - Plzeň s vedlejší tratí do Netolic (1895) a výstavba velkého nádraží. Dívčice jsou díky tomu rozdělenou vsí. Nová vesnice vyrostla u železniční křižovatky (stanice se původně jmenovala Nákří), stará část je odtud asi kilometr po hrázi rybníka. Navíc i ta stará část byla rozdělena silnicí a původní náves s kaplí sv. Jana Nepomuckého zůstala stranou, směrem na Dubenec. To všechno asi způsobilo, že vesnice byla skoro celá přestavěna a mnoho původních stavení, kromě několika kolem původní návsi, se nezachovalo.

Dívčice - lidová architektura, špejchar a brána č.p. 6, Zdroj: foto:Oldřich PetrášekJeden z mála zachovaných statků lidové architektury ječ.p. 6 na návsi.

Zakladateli tzv. dívčického panství byl od konce 14. století rozvětvený rod pánů ze Sudoměře, který se zasloužil o vybudování 2 tvrzí, hospodářského dvora, pivovaru a nových chovných rybníků. Na jižním okraji návsi, stávala kdysi, dnes už neexistující, tvrz postavená v roce 1528 pánem Ctiborem z Dívčic a Sudoměře. Její zbytky byly zlikvidovány počástkem 20. století. Nejstarší dívčická tvrz pánů ze Sudoměře byla ze 14. století a stála pod hrází rybníka Březovec (vyhořela v roce 1601). Od poloviny 16. století připadly Dívčice pod hlubocké panství. Od roku 1661 vlastnil Hlubokou rod Schwarzenbergů. Osudy ostatních vsí na blatech byly prakticky souběžné.

rybník Březovec v Dívčicích, březen 08, Zdroj: foto: oldřich PetrášekNa rybníku Březovci ležícího na kraji mezi oběma částmi obce, je možno spatřit neobvyklé množství různých vodních ptáků. Zajímavostí je velká kolonie volavek hnízdících na stromech.

Díky své poloze na hlavní trati, rovinaté krajině a množství cyklotras v okolí, jsou Dívčice vhodným turistickým východištěm do Zbudovských Blat. Naleznete zde u nádraží hospodu i obchod. Vlakem jste zde zde z Budějovic, Hluboké a dalších větších měst na trati jen za pár minut. České dráhy Vás sem dnes dopraví i s kolem. Pro milovníky železnice může být lahůdkou asi půl hodinová vyhlídková jízda lokálkou do starodávných Netolic. Pro milovníky přírody zase procházka kolem místních rybníků, které jsou vyhledávanými hnízdišti vodního ptactva. Při jarních nebo podzimních tazích zde uvidíte obrovská hejna divokých hůsí, kachen, volavek a pro křik racků není slyšet vlastního slova. Při troše štěstí můžete zahlédnou i kroužícího orla.

Více na www.divcice.cz

O.P.