čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Doc. RNDr. Antonín Mrkos, CSc.

Přední český astronom (1918-1996)      

Narodil se 27. ledna  1918  ve  Střemchoví u Ždáru nad Sázavou. Po vychození  Obecné  školy  v  Dolních Loučkách  přešel na gymnázium v Tišnově, kde absolvoval 4 třídy, poté přešel na učitelský ústav ve svatém Janě Pod Skálou (za Prahou), kde vyučovali řádoví bratři. Odtud často navštěvoval hvězdárnu na Petříně a zde se také naučil brousit skleněné čočky. Tyto poznatky později uplatnil prakticky. Jako student si sestrojil sám dalekohled a jeho vášní bylo pozorovat hvězdy. Po vystudování učitelského ústavu začal učit v Novém Městě na Moravě, dále potom ve Skryjích a posléze ve Žďárci. Vystudoval astronomii na Přírodovědecké fakultě Slovenské univerzity v Bratislavě.

Po válce se k učitelování již nevrátil a nastoupil na hvězdárnu na Skalnatém plese, později (19501961) na hvězdárně na Lomnickém štítu ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Při svém působení na Lomnickém štítu jako zdatný člen horské služby a zachránil asi 100 lidí. 
Při návštěvě hvězdárny ruskými vědci mu bylo nabídnuto, že by se mohl zúčastnit sovětské výpravy do Antarktidy. Toto pozvání přijal a pobyl tam 18 měsíců (v létech 19571959) a  mimo jiné tam studoval polární záři. Vzhledem k tomu,  že se velmi dobře osvědčil, byl pozván ještě na další sovětskou výpravu (19611963).

V roce 1965 nastoupil na Kleť u Českých Budějovic s tím, že tam má vybudovat profesionální hvězdárnu. Na Kleti vystavěl novou Maksutovovu komoru (zařízení, které vyfotografuje kus oblohy asi 6x větší než je měsíc v úplňku a na fotografii se pak vyhledávají neznámé objekty). Svoji odbornou práci zaměřil především na pozorování malých těles Sluneční soustavy, planetek a komet. V astronomické činnosti, jak na Skalnatém plese, tak i na Kleti objevil 13 komet, 60 planetek a předběžných objevů má  registrováno 275.Byl docentem na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde přednášel astronomii a působil i na Univerzitě v Českých Budějovicích

Zemřel náhle v roce 1996 ve věku 78 let. Na jeho počest je pojmenována planetka (1832) Mrkos.

Zajímavost:  

Vybrousil sklo jež vážilo přes 70 kg na čočku, která měla průměr 65 cm a  dutinu hlubokou až 8 cm. Ručně tak odbrousil 35 kg skla s přesností na jednu desetitisícinu milimetru. Tato činnost mu  trvala 3 roky a vyžádala si 4000 hodin práce.

Oldřich Petrášek