čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

František Horský

František Horský (1801-1877), jakožto hospodářský úředník na Schwarzenberských panstvích vynikal ve svém oboru. Zaváděl nové metody v dokonalém zpracování a vydatném hnojení půdy, zakládání kompostů, střídavém osevním postupu, ve střídání kultury hospodářských bylin, v užívání dokonalých strojů, vysazování užitečných stromů atd. Zdokonalil ruchadlo, podporoval vznik zpracovatelského průmyslu, zaváděl vzorové statky a zavedl i přesné vedení hospodářských účtů. Výnos Schwarzenberských panství tím zvýšil až trojnásobně.

Pamětní deska Rábín, Zdroj: Oldřich PetrášekNa jeho popud,v té době byl ve funkci hospodářského rady Libějovického panství, založil kníže Adolf ze Schwarzenberku v roce 1851 českou rolnickou školu v Rábíně u Netolic. Byla to nejstarší škola tohoto druhu v Čechách. Posléze se František Horský stal jejím ředitelem. Toho připomíná historická pamětní tabule v hlavní bráně statku věnovaná jeho žáky. Své „umění“ pak neúnavně šířil v národě i na již zmíněné Rábínské rolnické hospodářské škole. Vychoval desítky českých zemědělských odborníků. Spojoval ve své činnosti zemědělskou teorii s praxí. Oblíbená byla jeho známá polní kázání pro praktické potřeby rolníků. Byl velkým propagátorem zemědělské reformy. Jeho práce byla následně oceněna. Získal řadu vyznamenání a nakonec i šlechtický titul (1863) a v roce 1867 byl císařem Františkem Josefem povýšen do dědičného rytířského stavu.

Parní lokomobila- Rábín , zdroj: webZ Františka Horského se stal úspěšný a velmi bohatý muž. Koupil například zanedbané Kolínské panství, které podle pamětníků proměnil doslova z pouště na ráj. Zakládal zde cukrovary, dvory, pivovar, sady, vinice, zrekultivoval do té doby neúrodnou půdu, zřídil síť silnic a polních cest atd. Jeho dílem je i Kolínská řepařská dráha postavená jeho vnukem v roce 1894, byla nejstarší dráhou tohoto typu v Čechách. V Býchorách zbudoval svůj nádherný zámek ve stylu tudorovské gotiky a nazval ho "Horskýsfeld", při němž vybudoval park s ovocnými, zelnými a květnými záhony, a v blízkém lese i umělý chov pstruhů. Po tomto sídle se pak psal jako rytíř z Horskýsfeldu a zde také zemřel.

Další slavný počin F. Horského je vybudování vzorového velkostatku v Rábíně, vybaveného řadou nevídaných novinek. Pamětníci například vzpomínali, jak sedláci z okolních vsí s úžasem sledovali, jak jezdil pluh sám po poli pomocí lokomobily. Že nevíte co je to lokomobila? Mohli jsme ji třeba vidět v seriálu Zdivočelá země.

Památka Františka Horského je i po sto padesáti letech zanechala natolik významnou stopu v rozvoji českého moderního zemědělství, že v roce 1991 vznikla Nadace rytíře Františka Horského, která má podporovat pokrok v zemědělství.