čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

František Vaněček

František Vaněček, Zdroj: www.ckrumlov.czNovinář František Vaněček se narodil v roce 1923 v Holubově pod Kletí. Jako vyučený nástrojař pracoval v tužkárně. V roce 1945 začal přispívat do různých časopisů a novin. Od roku 1948 do roku 1951 pracoval na národním výboru, v aparátu KSČ a v armádě. Od roku 1956 pracoval v různých redakcích a v létech 1961-69 v Rudém právu. Spolupracoval i s Čs. televizí. Odmítl účast na posrpnových prověrkách a nastoupil jako hlídač na pražských parkovištích, potom pracoval jako topič. Psal fejetony do samizdatů. Jeho "Sto bodů" bylo přeloženo do mnoha jazyků. Patřil k prvním signatářům Charty 77. Od roku 1980 žil ve Vídni, kde dne 27. 6. 1999 zemřel. Jeho „Deník chartisty" vyšel poprvé pod názvem „Stalo se v kraji zvykem" v nakladatelství Josefa Škvoreckého v Torontu.