čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Holečkov – unikátní typizovaná vesnice

Holečkov - památeční kámen, Zdroj: Oldřich PetrášekHolečkov je malá a prakticky neznámá osada mezi Krtely a statkem Rábínem nedaleko Netolic, kde staví vlaky na trati Dívčice – Netolice. Kdo tudy někdy projížděl nebo Holečkov zná, si jistě řekne, proč tak nezajímavou vesnici s novodobou výstavbou uvádíme mezi turistickými zajímavostmi. Přes to, je to vesnice v našich krajinách naprosto unikátní. Jak architekturou, tak historií. Oproti okolním obcím, některým s téměř tisíciletou historií je Holečkov sice novou obcí, ale právě jednotnou typizovanou zástavbou z 20. let 20.století od netolického stavitele J. Štochla, ležící pouze po jedné straně komunikace, je unikátní. Založena byla totiž až v letech 1923–1925 v důsledku pozemkové reformy na Schwarzenbergském velkostatku Netolickém, provedené v roce 1921, kdy došlo k jeho rozparcelování a rozdělení pozemků bezzemkům. Na kraji vsi je kaplička sv. Josefa z 30 let 20. století a pamětní kámen s nápisem připomínající vzpomínanou pozemkovou reformu.

Proč se vesnice jmenuje Holečkov? Je tomu proto, že v září roku 1925 osadu slavnostně osobně otevřel jihočeský spisovatel, národní buditel, prozaik, překladatel, novinář a slovanofil Josef Holeček. Ten pocházel z nedalekých Stožic u Vodňan. Možná, že jsou dokonce ještě živi pamětníci, kteří si slavnostní založení vesnice pamatují.

Holečkov - typizovaná vesnice, Zdroj: Oldřich Petrášek

Naučná cyklostezka
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/72-cz.php on line 11 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Naučné stezky regionem Blanský les - Netolicko prochází jen pár set metrů od Holečkova, jak u Krtel, tak i z druhé strany obce u Rábína. Takže až pojedete okolo, nezapomeňte určitě odbočit. Znáte něco podobného, kromě „Baťových sídlišť“ na Zlínsku nebo Dlouhé Vsi u Sušice?

Velká osobnost Josefa Holečka spojená s Jižními Čechami a naším regionem, si jistě zaslouží připomínku i na stránkách našeho blanetu.

Josef Holeček byl bezesporu zajímavou a již za svého života téměř legendární postavou, jako např. Karel Klostermann . Narodil se 1853 v rodině stožického sedláka. Rodina si přála, aby se stal knězem, ale vystudoval gymnázium v Písku a v Českých Budějovicích a Vyšší zemědělskou školu v Táboře. Po jednoroční vojenské službě strávil Josef Holeček krátkou dobu jako vychovatel v chorvatském Záhřebu. Za povstání v Hercegovině a za války proti Turkům v roce 1876 tam působil jako korespondent Národních listů, od roku 1884 až do svého penzionování v nich vedl slovanskou rubriku. Své slovanofilství prohlubovat Josef Holeček přímým poznáváním slovanských národů na četných cestách do Ruska, na Balkán a dostal se až do Malé Asie a Cařihradu. Své znalosti Slovanstva uplatňoval také jako vydavatel Slovanských listů. Jeho nejznámější dílo je román Naši - 10dílná kronika (12 knih), vydávaná od roku 1897 do roku 1930, která popisuje vesnický život v první polovině 19. stol. v tomto jeho rodném kraji. Kdo máte rádi romány typu Jiráska nebo Klostermanna a máte dost času, určitě si ho přečtěte. V každé vlastenecké knihovně ho jistě mají. Méně známé je, že přeložil kromě jiného Kalevalu, známý rozsáhlý starofinský národní epos. Je to jediný český překlad tohoto díla. Byl mimořádně jazykově nadán a naučil se finsky jenom proto, aby mohl Kalevalu přeložit do češtiny. Jazykové nadání i bohaté zkušenosti z překladů lidové poezie bulharské a jihoslovanské mu pomohly brzy proniknout do tajemství jazyka, který v té době byl ve slovanské Evropě (s výjimkou Ruska) téměř neznám. Vytvořil dílo po stránce umělecké i jazykové zcela ekvivalentní finskému originálu, dílo nestárnoucí hodnoty. Zemřel v roce 1929 v Praze. Pojmenována je po něm dodnes i turistická stezka ke sv. Jiří na Chelčicku, vedoucí místy kudy rád chodíval.