čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Hracholusky - vesnice selského baroka

Jedna z větších obcí na Netolicku leží u Zlatého potoka ve výšce kolem 500 m.n.m, v romanticky zvlněném předhůří Šumavy. Celé kotlině vévodí vrch Osule se zříceninou stejnojmenného hradu nad Vitějovicemi, se kterými Hracholusky sdílely mnohé osudy. Díky obchvatu obce na hlavní silnici Netolice–Prachatice, Vimperk, ji ale většina projíždějících turistů mine bez povšimnutí. První písemná zmínka o Hracholuskách je z roku 1334. Dále obec patřila k panství helfenburskému. Přesto, že v obci je zachována řada velmi zajímavých lidových zemědělských usedlostí, i ve stylu selského baroka, není bohužel zapsána jako vesnická památková zóna. Je to hlavně zapříčiněno necitlivou socialistickou zástavbou kulturního domu, obchodu a bytovek na návsi, které narušili celkově jinak nedotčený ráz obce. Příkladem náročnější výzdoby vesnických štítových průčelí je zapsaná kulturní památka, usedlost čp. 31 z roku 1846, ukrytá ale před zraky návštěvníků v uličce vedoucí z pravého horního konce návsi. Zajímavostí je, že při velkém požáru obce v roce 1866 tento dům nevyhořel. Prostorné návsi dominuje kostelík z 19. století a rybníček.

Hracholusky - statek čp. 31, Zdroj: Oldřich PetrášekHracholusky - nově opravený statek se zajímavým uspořádáním, Zdroj: Oldřich PetrášekHracholusky - statek s vysokým štítem čp. 55, Zdroj: Oldřich Petrášek

U mostu přes Zlatý potok stojí „Fučíků“ mlýn, těsně za ním proti proudu k Vitějovicům „Balounů“, dřive "Petrášků"mlýn a na druhou stranu pro proudu ještě bývalý "Hamlýřů" hamr. Za mostem leží tzv. vitějovická křižovatka se dvěma pomníky se zajímavou historií, připomínající události na konci II. svět války v roce 1945, kdy se zde setkalo pět armád. Ale to je již jiná kapitola. Pod Hracholusky spadají i zajímavé osady Obora a Žitná, jejichž historie je spjatá s historií rožmberské renesanční tvz. Netolické obory.

Cykloturisty mnoho nepotěšíme, protože do Hracholusk zatím nevede žádná cyklostezka. Ale krásná cesta s výhledy je ze Žitné na Oboru, zadem z Obory malou asfaltkou do Hracholusk a dále zkratkou, kolem Fučíků mlýna, přes můstek a kolem Zlatého potoka do Vitějovic. V obci je „kulturák“ s „proslulými“ diskotékami, hospoda a obchod. Takže, pokud jste milovníci lidové architektury, až budete projíždět kolem Hracholusk, obětujte nepatrnou zajížďku návštěvě této zajímavé obce. Více informací o Hracholuskách si můžete přečíst na www.netolice.cz/hracholusky/

Hracholusky s vrchem Osule, Zdroj: Oldřich Petrášek