čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Jan Mayer Kőnigsreiter

Jan Mayer Kőnigsreiter se narodil se v r. 1917 ve Lhenicích. Byl vynikajícím znalcem hornictví a odborným spisovatelem. Vystudoval techniku v Praze a ve Vídni a Horní akademii v Příbrami. Jeho nejúspěšnějším působištěm byly doly na Ostravsku - Karvinsku. Řídil 8 závodů s 12 jamami. Napsal množství vědeckých prací z oboru hornictví a také zkonstruoval zařízení pro práci v dolech, zejména pro její bezpečnost proti třaskavým plynům. Byl jmenován c.k.dvorním radou a v roce 1897 mu byl udělen rytířský řád železné koruny. Je pochován v kapli Špeltů a Vondrášků na lhenickém hřbitově.

Zdroj: www.lhenice.cz