čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Josef Rosenauer

Josef Rosenauer(1735 - 1804) se proslavil jako technik a inženýr, který vyprojektoval a postavil Schwarzenberský a Vchynicko - tetovský plavební kanál. Narodil se ve
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/95-cz.php on line 3 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Chvalšiny - městská památková zóna jako nemanželské dítě pradleny Voršily Traxlerové, dcery tesaře Martina Traxlera. Ačkoliv by měl nést jméno po svobodné matce, byl 26. února pokřtěn s příjmením Rosenauer; otec jej však nikdy nepřiznal.

Josef Rosenauer, Zdroj: www.sumavskecyklotrasy.euweb.czDo schwarzenberských služeb vstoupil ve 13 letech jako učedník bažantníka v Červeném Dvoře v roce 1748. Během učení asi prokázal mimořádné schopnosti pro lesnictví i pro práci geometra, protože vyhovění jeho žádosti o služební povýšení z roku 1758 bránil jen nemanželský původ. Listina Marie Terezie z 20. listopadu odstranila i tuto překážku a roku 1759 Rosenauer nastoupil jako lesní adjunkt do schwarzenberského lesního úřadu v Českém Krumlově. Po studiích ve Vídni získal v roce 1771 titul schwarzenberského knížecího inženýra. V roce 1774 se stal přísežným zemským zeměměřičem. Ředitelem schwarzenberské vodní dopravy byl jmenován v roce 1791, kdy již byla v provozu první část schwarzenberského plavebního kanálu, který se začal stavět podle Rosenauerových plánů v roce 1789. Vedle této nejznámější vodní stavby zřídil Josef Rosenauer také plavební kanál pro dříví po řece Aist v Horním Rakousku a projektoval Vchynicko-tetovský plavební kanál na Šumavě . K jeho neuskutečněným návrhům náležela například úprava koryta řeky Vltavy pod Čertovou stěnou pro plavbu dříví. Josef Rosenauer zemřel 10.5.1804 v Českém Krumlově.

Na jeho rodném domě číslo 118 ve Chvalšinách jsou umístěné dvě Rosenauerovy pamětní desky, jedna z roku 1928, druhá z roku 1991. V Českém Krumlově patřil Josefu Rosenauerovi dům Latrán č. p. 54. V rekonstruovaném domě na chvalšinském náměstí je
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/95-cz.php on line 8 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Chvalšiny - městská památková zóna.