čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Karel Hrdina

Karel Hrdina (1882 - 1949) byl významným překladatelem a pedagoggem. Narodil se v Černici u Zlaté Koruny, v bývalém farním a později Schwarzenberském statku (dnes č.p.3). Jedna část tohoto statku kdysi sloužila i jako obecná škola, nyní je přestavěn na Hotel Černice, na kterém je umístěna i jeho pamětní deska.

Karel Hrdina vystudoval české gymnázium v Českých Budějovicích (1892-1900) a klasickou filosofii na FF UK v Praze (1900-1904, státní zkoušky 1906). Do roku 1919 učil na gymnáziích v Praze a Kolíně, pak pracoval na ministerstvu školství a osvěty. Byl členem České akademie věd a umění. V počátcích vědecké činnosti se zabýval především problémy latinské metodiky, později převládl zájem o české humanistické písemnictví. Velkou měrou se podílel na vydání "Rukověti k písemnictví humanistickému, zvláště básnickému, v Čechách a na Moravě ve století šestnáctém". Připravil vydání řady česky psaných literárních památek (cestopisy apod.). Byl vynikajícím překladatelem latinsky psané české literatury (Vlastní životopis Karla IV., Kosmova Kronika česká). Věnoval se i překladům z antické literatury (Petroniův Satirikon).

Jedním z největších jeho děl a asi nejzáslužnějších, je překlad známé Kosmovy kroniky české z latiny (Cosmae Chronica Boemorum), který vyšel poprvé v roce 1929 a později znovu v letech 1947 a 1950. V dalších vydáních v roce 1972 a 1975 do Hrdinova textu překladatelsky zasáhla i Marie Bláhová a tento překlad nám nabízí i vydání nejnovější, který vyšel znovu po třiceti letech. Zaplnila se tím po letech mezera na pultech knihkupectví a v mnoha knihovnách a dnes je kniha i přes značný zájem veřejnosti znovu nedostatková.