čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Koněspřežka - národní kulturní památka

Výřez z obrazu na ředitelství ČD v Č. Budějovicích, Zdroj: Oldřich PetrášekKromě Linecké stezky procházela naším regionem další důležitá komunikace, kterou byla tzv. koněspřežka. Zachované zbytky koněspřežné dráhy jsou největší památkou okolí Kamenného Újezdu a Včelné a to přímo národní kulturní památkou evropského významu. Protože kolem historie koněspřežky toho už bylo napsáno dost, tak snad jen pár základních údajů a zajímavostí.

Koněspřežní železnice spojující České Budějovice a rakouský Linec, byla vystavěná v letech 1825 - 1832. Tím se stala nejstarší železnicí v Evropě. V Anglii byla železnice v té době již běžnou záležitostí. Její stavbu vyvolala potřeba efektivnější dopravy na této frekventované spojnici Čech a Rakouska, hlavně přepravy soli z rakouské Solné komory do Čech. Provozována byla od počátku i osobní přeprava. Dráha tak navazovala na pradávné obchodní stezky, prezentované zde hlavně tzv. Lineckou stezkou a později vybudovanou císařskou silnici.

Projekt v hrubých rysech byl dílem ředitele pražského technického učiliště Františka Josefa Gerstnera (1756 - 1832). Realizace projektu byla teprve po více než dvaceti letech svěřena Gerstnerovu synovi Františku Antonínovi (1796 - 1840).

Trať koněspřežky byla dlouhá 128,7 km, každých 20 km byla přepřahací stanice, kde se vyměňovaly koňské potahy. První na cestě byla v nedalekém Holkově a dále v Bujanově, kde je dnes minimuzeum koněspřežky. Více o něm na www.bujanov.cz .

Další expozice koněspřežky, která je součástí Jihočeského muzea je v Českých Budějovicích, v Mánesově ulici v domku bývalé stanice. Více na www.muzeumcb.cz

ukázka kolejí na můstku u Velešína, Zdroj: foto: Oldřich Petrášek

Původně úzkorozchodnou trať tvořily dřevěné kolejnice, kdy jejich vnitřní hrany byly opatřeny pásy z kujného železa. Mezi kolejnicemi byl na pražcích nasypán jemný drobný štěrk, který tvořil zpevněnou stezku pro koně.

můstek koněspřežky u Velešína, Zdroj: foto: Oldřich Petrášek

Osobní vlaky vyjížděly pravidelně jednou denně v 5 hodin ráno z obou koncových stanic. Křižovaly v poledne ve vrcholové stanici v rakouském Kerschbaumu, kde byla hodinová přestávka na oběd v první nádražní restauraci v Evropě. Zde je i část tratě obnovena a s kopií osobního vozu provozována jako turistická atrakce.

Vlaky urazily celou trať za 14 hodin, což byl v té době úctyhodný výkon. Nákladním vlakům to ale trvalo 3 dny. Nutno ještě poznamenat, že kůň je na trati dokonce prý třicetinásobně výkonnější než na silnici. Na trati jezdilo asi 1100 nákladních vagónů různých typů a několik desítek vozů osobních, z nichž se zachoval pouze jeden, osobní vůz - Hanibal. Ten je dnes v expozici vídeňského muzea železnic.

V roce 1870 vyjel poslední vlak tažený koňmi. Trať bylo třeba přebudovat na lokomotivní dráhu a k 20. prosinci 1873 byl již zahájen provoz parních vlaků.

Holkov - přepřahací stanice, Zdroj: foto: Oldřich PetrášekV okolí Kamenného Újezdu se zachovalo několik památek na koněspřežku.V nedaleké Včelné strážní domek, bohužel již úplně přestavěný. Dále strážní domek za železničním přejezdem u železniční zastávky Kamenný Újezd-Důl. Násep s polozasypaným propustkem po pravé straně železnice km 107,26 - 107,06 ve směru od Českých Budějovic. Tady překračuje stávající železnici a na druhé straně pokračuje zářezem až na km 106,94. V areálu železniční stanice Kamenný Újezd, mezi km 105,4 a 105,0 se vlevo od stávající železnice se zachoval násep s klenutým mostkem, který dosahuje výšky až 4,3 m, šířky 3,8 m. Další strážní domek je za železničním přejezdem u rybníku a autokempu Štilec.

Dále na trati se na křižovatce dnešní silnice E 55 a silnice na Římov v Holkově zachoval objekt přepřahací stanice, kde byl hostinec a stáje. Dnes zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce celého objektu, kde má vzniknout expozice formanské dopravy, formanská hospoda s možností ubytování atd.

Holkov -stáje, Zdroj: foto: Oldřich Petrášek

Unikátní objekt stájí přepřahací stanice v Holkově stále chátrá.

Holkov  - pumpa, Zdroj: foto : Oldřich Petrášek"Zapomenutá" dřevěná pumpa za objektem stanice v Holkově.

Kočárovna - penzion u koňské dráhy, Zdroj: foto : Oldřich PetrášekPo hlavní silnici E 55 již směrem na Kaplici, těsně před Velešínem potkají motoristé ještě objekt tzv. Kočárovny, dnes Penzion U koňské dráhy. Vznikl z původního strážního domku s kovárnou, který se nacházel u křižovatky silnice a železnice. Je zde možnost zaparkovat a občerstvit se v příjemné a stylové restauraci. Na druhé straně silnice je ještě násep s klenutým mostem a ukázkou kolejí.

O.P.