čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Křemže

Křemže - náměstí s kostelem, Zdroj: Oldřich PetrášekMěstečko Křemže je významným centrem a turistickým východiskem v oblasti Blanského lesa. První písemná zmínka o Křemži pochází z roku 1263. Název „Křemže“ (německy Krems) je potom vysvětlován 2 způsoby. Za prvé to může být z keltského slova kremisa, což znamená česneková řeka. Druhé vysvětlení se odvozuje od slovanského slova kremža, tedy říčka tekoucí s velkým hlukem. Obě slova se vztahují ke Křemežskému potoku, který tudy protéká a podle kterého se jmenuje také celá kotlina.

Křemže - Smilův památník, Zdroj: Oldřich PetrášekNa místě původního hradu se nachází radnice se známou Radniční restaurací. Farní kostel sv. archanděla Michaela je připomínán již r. 1263, po četných přestavbách (1885-1887) má kostel svoji nynější novogotickou tvář.

Nejvýznamnější postavou z historie je bezesporu Smil z Křemže, poslední z rodu Smilů (dřívěji Dubenští z Chlumu). Ten byl zajat a popraven Oldřichem z Rožmberka, který tak získal Křemži do svých rukou.