čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Karel Liebscher

Karel Liebscher, náš významný malíř - krajinář a ilustrátor. Narodil 23. února 1851 v Praze. Jeho mladší bratři Adolf a František byli rovněž úspěšní malíři. Malířství studoval od roku 1883 ve Vídni soukromě u profesora Lichtenfelse, poté cestoval, zejména po jižní Evropě, po návratu uspořádal v Praze svou první samostatnou výstavu. Další jeho velké souborné výstavy se konaly v letech 1887, 1889 a 1943 (vesměs s bratrem Adolfem).

Kratochvíle - rytina, Zdroj: Karel LiebscherPůsobil zejména jako malíř krajinných motivů a vedut českých měst a jako ilustrátor. V polovině 80. let 19.stol. začal spolupracovat na dvou monumentálních vlasteneckých knižních počinech, patnáctidílných Hradů, zámků a tvrzí českých Augusta Sedláčka a rovněž patnáctidílných tvz. Šubrtových Čech, jichž se stal obrazovým redaktorem a téměř výhradním ilustrátorem. Vytvořil naprostou většinu z tisíců kreseb, které pro oba cykly připravil přímo na místě a jako neúnavný chodec a cestovatel absolvoval za svými kresbami tisíce kilometrů. Díky jeho píli, je právě v obou jmenovaných dílech, pro řadu míst v našem regionu zachováno velmi cenné ikonografické svědectví. Zachytil například pohled na zámek Kratochvíle, lidovou zástavbu u vodopádu v Netolicích atd. Dalším jeho spolupracovníkem, který pro Šubrtovy Čechy zachytil řadu motivů z našeho regionu, hlavně z Blanského lesa, byl malíř Vojtěch Brechler.

Jeho bratr Liebscher Adolf (11.3.1857 - 11.6.1919) Akad. malíř - kromě významné spolupráce bratrem Karlem na Šubrtových Čechách, pracoval na výzdobě v Národním divadle v Praze (obraz z Kytice)a spolupracoval s Mikolášem Alšem na známém dioramatu Pobití Sasíků (1895), který je možno spatřit v muzeu v Turnově.

Karel Liebscher zemřel 20. 4. 1906 v Praze