čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Malovice

Malovice - roubená stodola s doškovou střechou, jediná v regionu., Zdroj: Oldřich PetrášekMalovice je obec spjatá se sídlem slavného jihočeského rodu Malovců z Malovic. Ty tu sídlili v Malovickém hradě. Malovci měli ve svém znaku půlku koně. Podle erbovní pověsti totiž pronikl předek rodu Ješek roku 1158 spolu se svými druhy do obleženého Milána a když se pak s kořistí probíjel ven, spadla mříž městské brány za jeho zády tak těsně, že mu přeťala koně v půli. Do císařského tábora se proto se sedlem a vaky plnými cenností vrátil pěšky. Opevněný vodní hrad Malovců, byl opuštěn v 16. století. Roku 1559 Malovice koupil Vilém z Rožmberka a založením Horního Malovického rybníka rozdělil jeden sídelní útvar na dvě vsi, Malovice a Malovičky. Jeho stavbě padla z větší části za oběť i tvrz.

Hradiště u Malovic - keltské kultovní ohrazení, historická rekonstrukce, Zdroj: O.ŠevcůMalovičky - zástavba na místě původního hradu s infocedulíHradiště u Malovic - keltské kultovní ohrazení, zbytky valů s infocedulí., Zdroj: Oldřich Petrášek

Prostor tvrziště v dnešních Malovičkách, který vybíhá jako poloostrov do rybníka, je dnes zastavěný usedlostmi. V Malovicích je cenná hlavně roubená stodola č.p.1 se zachovalou doškovou střechou. Zajímavostí je i divadelní stan u „Švestkového dvora“ známého divadla Continuo

Hradiště u Malovic - keltské kultovní ohrazení. Obdélníkové ohrazení Na šancích u osady Hradiště ležící mezi Netolicemi a Malovicemi, o rozměrech 120x90 m patří k pozoruhodným pravěkým památkám. Podobná ohrazení budovali Keltové po celé střední a západní Evropě v mladší a pozdní době laténské (3.–1. st. př. n. l.). Byla centrem náboženských obřadů kněží – druidů – i shromaždišti obyvatelstva. Dodnes jsou dobře patrné zbytky valů. Zastavení s informačním panelem na naučné cyklostezce Historická krajina Netolicko