čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Doc.RNDr. Antonín Mrkos, CSc.

Přední český astronom (1918-1996)

Narodil se 27. ledna 1918 ve Střemchoví u Ždáru nad Sázavou. Po vychození Obecné školy v Dolních Loučkách přešel na gymnázium v Tišnově, kde absolvoval 4 třídy, poté přešel na učitelský ústav ve svatém Janě Pod Skálou (za Prahou), kde vyučovali řádoví bratři. Odtud často navštěvoval hvězdárnu na Petříně a zde se také naučil brousit skleněné čočky. Tyto poznatky později uplatnil prakticky. Jako student si sestrojil sám dalekohled a jeho vášní bylo pozorovat hvězdy. Po vystudování učitelského ústavu začal učit v Novém Městě na Moravě, dále potom ve Skryjích a posléze ve Žďárci. Vystudoval astronomii na Přírodovědecké fakultě Slovenské univerzity v Bratislavě.

Po válce se k učitelování již nevrátil a nastoupil na hvězdárnu na Skalnatém plese, později (1950 až 1961) na hvězdárně na Lomnickém štítu ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Při svém působení na Lomnickém štítu jako zdatný člen horské služby a zachránil asi 100 lidí.

Při návštěvě hvězdárny ruskými vědci mu bylo nabídnuto, že by se mohl zúčastnit sovětské výpravy do Antarktidy. Toto pozvání přijal a pobyl tam 18 měsíců (v létech 1957 až 1959) a mimo jiné tam studoval polární záři. Vzhledem k tomu, že se velmi dobře osvědčil, byl pozván ještě na další sovětskou výpravu (1961 až 1963).

V roce 1965 nastoupil na Kleť u Českých Budějovic s tím, že tam má vybudovat profesionální hvězdárnu. Na Kleti vystavěl novou Maksutovovu komoru (zařízení, které vyfotografuje kus oblohy asi 6x větší než je měsíc v úplňku a na fotografii se pak vyhledávají neznámé objekty). Svoji odbornou práci zaměřil především na pozorování malých těles Sluneční soustavy, planetek a komet. V astronomické činnosti, jak na Skalnatém plese, tak i na Kleti objevil 13 komet, 60 planetek a předběžných objevů má registrováno 275.Byl docentem na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde přednášel astronomii a působil i na Univerzitě v Českých Budějovicích.

Zemřel náhle v roce 1996 ve věku 78 let. Na jeho počest je pojmenována planetka (1832) Mrkos.

Zajímavost: Vybrousil sklo jež vážilo přes 70 kg na čočku, která měla průměr 65 cm a dutinu hlubokou až 8 cm. Ručně tak odbrousil 35 kg skla s přesností na jednu desetitisícinu milimetru. Tato činnost mu trvala 3 roky a vyžádala si 4000 hodin práce.