čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Václav Müller - pedagog, spisovatel

Narodil se ve Velkém Boru u Netolic (1910 – 1984). Byl profesorem na příbramském gymnáziu, později ředitel. K soustavnější literární práci se dostal až po svém návratu z gestapáckého vězení v r. 1942. Po otřesných zážitcích se mu literární tvorba stala životní potřebou. Zdroj síly nalezl v tématice jihočeského venkova.

Vědecká práce – pravopis a stylistika

Dílo: Řešeto času (1946), Svlačec kolem stébla (1943), Brázda přes kamení (1944), Smutná ves (1945), pohádka - Kapičky Silačky (1948), Šílení střelci (1973). Za povídkovou sbírku Soukromá hájemství (1969) získal v roce 1972 prémii Českého literárního fondu, jako významné a pozoruhodné dílo z posledního údobí. Poslední dvě jmenovaná díla ztvárňují osudy lidí a události ve válečných letech na Netolicku.

Pro praktickou potřebu vyšlo: Rukověť správné češtiny (1947), Buditelské úsilí Josefa Jungmanna (1953), Lze se ve škole naučit slohu? (1959).

Časopisecky vyšlo: Partyzán Jarka (pro mládež 1949), Četa z okrového stanu (pro děti 1950)

Hry pro mládež: Čelem k životu (1952), Jak přišel král o korunu (1968)