čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Pašice – blatská ves

Pašice  - statek čp. 12, špejchar, Zdroj: Oldřich PetrášekPašice jsou malá vesnička, jednou z devíti historických obcí na Zbudovských Blatech. První písemná zmínka je již z roku 1262. Nacházejí se v těsném sousedství jednoho z největších rybníků na Blatech, 146 ha velkého rybníka Volešek, zvaného též "plástovický" nebo "pašický". Založen byl těsně kolem roku 1500.

Do obce vede pouze jedna silnička z Pištína, a několik polních cest do Plástovic kolem Volešku a do Zlivi s nově vyznačenými cyklostezkami. Asi právě pro svou odlehlost se v Pašicích zachovalo pár krásných statků. Z původních zemědělských usedlostí blatského typu se špýchary jsou dochovány ale již jen dvě. Bohužel např. sýpka při statku č.1 a řada domů při cestě na Pištín byla nedávno zbořena. Jedním z cenných statků je statek č. 7 s polovalbou (v těchto končinách vzácnou) a vysokou sýpkou datovanou již k roku 1819. Na návsi nad branou přestavěného statku čp. 22 se vyskytuje neobvyklý barokní motiv mušle. Pravděpodobně se jednalo o panský statek.

Pašice - statek č.p.7, Zdroj: Oldřich PetrášekNejhezčí štíty nenajdeme na návsi, jak bývá zvykem, ale stranou, při polní cestě na Zliv. Jde o stavení č.12 s barokním štítem, datovaným 1824. Tento štít svými malými volutami a pilastry s vystupujícími volutkami odpovídá spíše oblasti Týnska a Veselska. Špýchar je zajímavý nejen svojí výzdobou, ale raritou je, že má zdobené oba štíty, přední i zadní.

V Pašicích a v sousedních Plástovicích se odehrával děj známého románu Karla Klostermanna „Mlhy na Blatech“. Ten pojednával mimo jiné o osudech místního selského rodu Kyselů - Krušnejch (po chalupě), kde se nakonec sedlák se synem po úpadku vystěhovali do Ameriky. Románová jména jsou sice pozměněná, ale v každém případě v Pašicích někdy za první republiky koupil statek jistý Kučera, který se po dvaceti letech z Ameriky vrátil. Jeho potomci tam hospodaří dodnes. Takže kdo ví. Ve stejnojmenném filmu z roku 1943 si postavu sedláka Jakuba Krušného zahrál Jaroslav Vojta.

Volešek - rybník u Pašic, v pozadí masiv Vysoké Běty v Blanském lese, Zdroj: Oldřich PetrášekV okolí je pěkná příroda a tak se původně zemědělská obec mění na rekreační. Na okraji obce směrem k rybníku Volešek je po pravé straně vybudováno několik malých rekreačních chatek i řada domků a statků slouží k rekreaci. Vlevo před vjezdem do Pašic je ještě jeden nově vybudovaný dvouhektarový rybník, který slouží jak ke koupání, tak i ke sportovnímu rybaření. Dále v Pašicích naleznete nově vzniklý malý kemp, určený hlavně pro cykloturisty. Právě jim nabízí Blata a Netolicko řadu krásných výletů nenáročným terénem touto syrovou krajinou, kolem rybníků a se spoustou památek.