čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Petr Chelčický

Petr Chelčický - socha, Zdroj: Oldřich Petrášek

Nejvíce jméno obce Chelčice proslavil rodák, světoznámý středověký náboženský reformátor a filozof Petr Chelčický (1390 – 1460). Mezi jeho přední díla patří "Sieť viery pravé", "O boji duchovním", "O trojím lidu řeč", "O šelmě a obrazu jejím", "Replika proti Rokycanovi" a "Postila". Petr Chelčický odmítal jakékoliv násilí a v souladu s Novým zákonem uznával pro nápravu lidského života i společnosti pouze boj duchovní. Už během svého života kolem sebe vytvořil okruh přívrženců a jeho myšlenky se staly filozofickým východiskem Jednoty bratrské, jejímž posledním biskupem byl J.A. Komenský.

Na návsi stojí socha Petra Chelčického z roku 1946 a na obecním úřadě je zřízena jeho Pamětní síň, kde jsou umístěny exponáty, reprodukce, fotografie a literatura související s Petrem Chelčickým i obcí. Otevírací doba je shodná s otevírací dobou obecního úřadu. Více na stránkách obce Chelcice