čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Petr Pavlík

Petr Pavlík je známým prozaikem, autorem novel a románů z prostředí Šumavy. Narodil se 9.5.1933 v Netolicích v učitelské rodině. Po absolvování gymnázia v Prachaticích a základní vojenské službě pracoval jako dělník v lese, v geologickém průzkumu a ve stavebnictví.

V roce 1961 si Petr Pavlík udělal maturitu na střední pedagogické škole v Českých Budějovicích a až do roku 1976 učil na různých typech škol. V letech 1964 - 69 studoval dálkově češtinu a pedagogiku na filozofické fakultě UK v Praze. Později se přestěhoval na Šumavu na samotu u Stožce, kde přijal práci jako poříční dozorce u Povodí Vltavy.

První povídku otiskl Petr Pavlík v roce 1959 v Kulturním zpravodaji Českokrumlovska. V dalších letech publikoval v různých novinách a časopisech. Spolupracoval také s rozhlasem a televizí. Redigoval vesnická periodika - Život pod Smrčinou a Život pod Třístoličníkem. Přispíval i do sborníku Prameny. Ve své tvorbě čerpá převážně ze současnosti a nedávné minulosti Šumavy, navazuje na tvorbu spisovatelů Šumavy Karla Klostermanna a Rudolfa Kalčíka. Hlavní díla: Tak schválně, hoď!(1967, novela), Šumavský deník (1976, román), Cesta z hor (1979, román), Vichřice (1981, román), Řeka (1982, baladická novela), Šumavská bílá noc, (román), Soukromý letecký den, (román).