čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Pištín – blatská obec

Pištín - kostel sv. Vavřince, Zdroj: Oldřich PetrášekPištín je jednou z devíti historických blatských obcí na Zbudovských blatech. Leží asi v polovině cesty při hlavní (císařské) silnici z Českých Budějovic na Vodňany. V blízkém okolí jsou jedny z největších rybníků v regionu Bezdrev, Volešek, Knížecí a Pištínský. Jméno samo, podle starobylého psaní Pisezin, se zdá být odvozeno od písku (píscina). Tak se dodnes jmenuje i les u nedalekého statku Suchá. První písemné zmínky o obci jsou z roku 1261, kdy byl Pištín farní osadou. Dominantou ve středu obce je jednolodní kostel sv. Vavřince s 36 m vysokou věží. Kostel je původně pozdně románský, v první polovině 14. století byl goticky přestavěn. Po požáru roku 1752 byly při barokní obnově kostela zachovány zbytky románského zdiva a části gotických kleneb. Farností patřilo v minulosti ke kostelu asi dvanáct okolních obcí, včetně současného města Zlivi. Za zmínku stojí i budova čp. 35 v dolní části obce - velká zemědělská usedlost a hostinec „Na Dolánku“.

Pištín - typický blatský statek čp. 1, Zdroj: Oldřich PetrášekÚryvek z kroniky popisuje hostinec takto: „Toto stavení bylo v roce 1846 od vodňanského C.K. poštmistra Leopolda Jireše zde vystaveno a až do roku 1863 co budova poštovní upotřebeno a obýváno. Byla zde přepřahací stanice poštovních vozů. Když pak vystavěním železniční dráhy budějovicko-plzeňské, koňské poštovní spojení mezi Vodňany a Budějovicemi přerušeno bylo, jmenované stavení prodáno bylo novému majiteli panu Dvořákovi a sloužilo jako největší statek v obci a hostinec „U Dolejších Dvořáků“.

Pištín - statek čp. 1 z boku a zajímavá boží muka., Zdroj: Oldřich PetrášekNa návsi je dále zachován ucelený soubor tradičních lidových usedlostí z první poloviny 19. století. Nejcennější je asi dům č.1 s patrovým špýcharem a k němu přiléhající domek s typickým Blatským volutovým štítem s průduchy ve tvaru monstrance a slepými okny. Je to je příklad typického blatského statku ve stylu selského baroka.

V poslední době se zvyšuje zájem o rekreaci a cykloturistiku, využívající hlavně nově vyznačené cyklostezky po malebných blatských obcích. Nedaleko Pištína se nacházejí Pašice a vesnická památková rezervace Plástovice, místa dějství známého Klostermannova románu Mlhy na Blatech. U hlavní silnice je nově vybudovaný penzion s restaurací "Jížní Dvůr". Stránky obce zde. OP