čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Kopečky, kopce a hory

Velkou plochu území zaujímá právě Blanský les s nejvyšším vrcholem Kletí. Blanský les je plochá hornatina, jejíž široké hřbety podkovovitě obklopují hlubokou tektonickou kotlinu Křemžského potoka. Ten tvoří osu této kotliny a vlévá se do Vltavy pod zříceninou hradu Dívčí Kámen. Na východě je masiv Blanského lesa ostře ohraničen hluboce zaříznutým údolím Vltavy.

Netolicko, Zdroj: Ivan Janota

Ve složení geologického podloží zcela převládají přeměněné horniny, zejména granulit. Významně zastoupené jsou vložky hadců a krystalických vápenců, které podmiňují vznik specifických půd a jim příslušejících rostlinných společenstev. Nalezištěm tektitů – vltavínů, jsou pískovny v okolí Vrábče, Korosek a Záhorčic. Na katastru Kamenný Újezd také probíhala v 19. století těžba lignitu a grafitu.

Významné vrcholy Blanského lesa:

Kleť (1084 m.n.m.) – nejvyšší vrchol Blanského lesa; na vrcholu rozhledna, observatoř a televizní vysílač

Bulový (953 m.n.m.) – po Kleti druhý nejvyšší vrchol masivu Blanského lesa; poblíž vrcholu se nacházejí dvě přírodní rezervace – Malá skála a Ptačí stěna.

Buglata (832 m.n.m.) - nejvyšší vrch severozápadní části Blanského lesa; na jeho svazích zůstaly zachovány staré porosty smíšeného lesa; po jeho úbočí vede červená a modrá turistická značka; pod úbočím kopce se nachází ves Jaronín.

Vysoká Běta (804 m.n.m.) – plochý zalesněný vrchol poblíž vesnice Dobčice, přírodní rezervace Vysoká Běta pod vrcholem.

Kluk (741 m.n.m.) – granulovitý vrch s vrcholovým skaliskem, oblíbený cíl turistů, vede na něj turistická značka, pěkné výhledy na Křemežskou kotlinu.

Vrch Peklo, domov Peklíka, Zdroj: Ivan JanotaVelký Hrádeček, Zdroj: Oldřich Petrášek

Významné vrcholy z Netolicka:

  • Peklo – vrchol je domovem Peklíka
  • Velký Hrádeček – na vrcholu pravěké hradiště z doby halštatské.
  • Mužský vrch – (502 m.n.m) – rozhled na městečko Netolice.
  • Jedlový vrch / Kočičina – (606 m.n.m) – nejvyšší vrcholy Netolické pahorkatiny.
  • Osule (646 m.n.m.) – vrchol nad vsí Vitějovice; na vrcholu dochované zbytky hradu.