čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Rábín – renesanční dvůr

Rábín u Netolic je rozsáhlý zemědělský areál, s objektem bývalého pozdně renesančního dvora (17. století), s věžičkou, se zbytky renesanční sgrafitové výzdoby, kašnou a hospodářskými budovami v typickém stylu Schwarzenberské neogotiky z 19. stol. Leží pod památným vrchem Lomec a již z daleka ho poznáte podle vysokého komína bývalého lihovaru s čapím hnízdem.

Pamětní deska Rábín, Zdroj: Oldřich PetrášekV místech dnešního dvora stávala vesnice, jejíž jméno mělo různé podoby, např. Vrábín, Vrabinec, Rabyně. Ves Vrabinec byla před rokem 1540 prodána Mikulášem Bukovským z Budkova Divišovi a Bohuslavovi z Malovic, kteří sídlili v nedalekých Libějovicích. Dobeš Malovec, syn Divišův, odprodal ves Vrábín Janu z Malovic. Kolem 1598 již byla ves pustá. Pozemky s dvorem připadly panství netolickému v držení Petra Voka z Rožmberka. Nakonec je převzali Schwarzen- berkové a založili zde poplužní dvůr s ovčínem a lihovarem (1838). Na popud hospodářského rady Libějovického panství - velkého propagátora zemědělské reformy Františka Horského, zde kníže Adolf ze Schwarzenberku založil v roce 1851 českou rolnickou školu. Byla to nejstarší škola tohoto druhu v Čechách. Posléze se František Horský stal jejím ředitelem, připomíná ho historická pamětní tabule v hlavní bráně věnovaná jeho žáky.

Památka Františka Horského i po sto padesáti letech zanechala natolik významnou stopu v rozvoji českého moderního zemědělství, že v roce 1991 vznikla Nadace rytíře Františka Horského, která má podporovat pokrok v zemědělství. Proto se asi sluší, si jeho osobu právě na stránce Rábína připomenout.

Rábín - pohled ze dvora, Zdroj: Oldřich PetrášekFrantišek Horský (1801-1877), jakožto hospodářský úředník na Schwarzenberských panstvích vynikal ve svém odboru. Zaváděl nové metody v dokonalém zpracování a vydatném hnojení půdy, zakládání kompostů, střídavý osevní postup, střídání kultury hospodářských bylin, užívání dokonalých strojů, vysazování užitečných stromů. Zdokonalil ruchadlo, podporoval vznik zpracovatelského průmyslu, zaváděl vzorové statky a zavedl i přesné vedení hospodářských účtů. Výnos Schwarzenberských panství tím zvýšil až trojnásobně. Své „umění“ pak neúnavně šířil v národě a jednak na již zmíněné Rábínské rolnické hospodářské škole. Vychoval desítky českých zemědělských odborníků. Spojoval ve své činnosti zemědělskou teorii s praxí. Oblíbená byla jeho známá polní kázání pro praktické potřeby rolníků. Byl velkým propagátorem zemědělské reformy. Jeho práce byla následně oceněna. Získal řadu vyznamenání a nakonec i šlechtický titul (1863) a v roce 1867 byl císařem Františkem Josefem povýšen do dědičného rytířského stavu.

Rábín s bránou, Zdroj: Oldřich PetrášekZ Františka Horského se stal úspěšný a velmi bohatý muž. Koupil například zanedbané Kolínské panství, které podle pamětníků proměnil doslova z pouště na ráj. Zakládal zde cukrovary, dvory, pivovar, sady, vinice, zrekultivoval do té doby neúrodnou půdu, zřídil síť silnic a polních cest atd. Jeho dílem je i Kolínská řepařská dráha postavená jeho vnukem v roce 1894, byla nejstarší dráhou tohoto typu v Čechách. V Býchorách zbudoval svůj nádherný zámek ve stylu tudorovské gotiky a nazval ho "Horskýsfeld", při němž vybudoval park s ovocnými, zelnými a květnými záhony, a v blízkém lese i umělý chov pstruhů. Po tomto sídle se pak psal jako rytíř z Horskýsfeldu a zde také zemřel.

Z Rábína tedy vybudoval vzorový velkostatek, vybavený řadou nevídaných novinek. Pamětníci například vzpomínali, jak sedláci z okolních vsí s úžasem sledovali jak jezdil pluh sám po poli pomocí lokomobily. Parní lokomobila- Rábín , zdroj: webŽe nevíte co je to lokomobila? Mohli jsme ji třeba vidět v seriálu Zdivočelá země. Výsledky práce generací ale „úspěšně“ setřela éra budování socializmu. Do dvora byli například naprosto necitlivě vestavěny novodobé řadové bytovky z 80. let 20. století a samotné historické budovy jsou v tak těžce havarijním stavu, že ani při nejlepší vůli současného majitele, není v jeho silách dát areál do pořádku.

Zvídavého turistu by ale ani tento stav neměl odradit od toho, aby alespoň „nakoukl“ do této zajímavé památky. Rábínský dvůr je zastavením na odbočce naučné cyklostezky
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/84-cz.php on line 22 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Naučné stezky regionem Blanský les - Netolicko, při cestě z Lomce do Malovic. Areál dnes využívá zemědělská společnost ZEAS Agro, která se mimo jiné specializuje na ovocnářství. Rábín se svými sady patří do tradiční Krtelsko - Chelčické ovocnářské oblasti.