čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Rojšín – vesnická památková zóna

Rojšín je obec mezi Brlohem a Kremží. Přesto, že je izolovaná od Blat hřebenem Blanského lesa, je svým stylem typickou blatskou vesnicí. Patří mezi jednu z nejjižnějších výsep selského baroka. Někde se dosud dochovaly i původní dřevěné stodoly. Zachována je řada staveb selského baroka, na návsi se ale objevují i pro Křemežsko typické polovalby. Na dolní straně návsi je nepřehlédnutelný typický blatský špejchar v čp. 21 z roku 1861. Kaple Sv. Kříže, stojící na návsi pochází z poloviny devatenáctého století. Z Rojšína pocházel Filip Matěj Josef Klimeš 5.9.1809 - 27.3.1886, kněz, knihovník a archivář tepelského kláštera. Byl osobností na svou dobu mimořádného rozhledu. Mezi jeho nejvýznamnějšími počiny bylo vydání nejznámějšího tepelského rukopisu "Codax Teplensis" tiskem, za což obdržel Velikou zlatou medaili od císaře Františka Josefa I. Každou první neděli v červenci se zde slaví tzv. Prokopská pouť.

Rojšín kaple na návsi, Zdroj: Viktor HintnausRojšín náves, Zdroj: Oldřich PetrášekRojšín špejchar, Zdroj: Oldřich Petrášek