čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Selské baroko a lidová architektura

Typickým znakem vesnic Blanského lesa – Netolicka jsou lidové stavby, nazývané Selské baroko nebo také stavby blatského typu. Ty se staly neodmyslitelným symbolem jihočeské krajiny. Jejich vnější tvary a výzdoba pocházejí většinou z druhé poloviny 19. století. Co mají společného s barokem? Stavitelé a zedníci kopírovali na vesnických selských staveních prvky, které znali z barokních i klasicistních staveb ve městech a z kostelů.

Statek ve Zbudově, foto: Oldřich Petrášek

Převážná část kostelů u nás je barokních, nebo barokně přestavěných. Nejde tedy v pravém smyslu úplně o lidovou tvořivost. Často nešlo však jen o místní osamocené zedníky, ale o podnikatele, kteří zaměstnávali řadu lidí a stavěli současně na několika místech. Nejznámějším z nich byl Jakub Bursa, působící hlavně na sousedním Volyňsku a Vlachovobřezku.Na Zbudovských Blatech zanechal výrazné stopy "neznámý zednický mistr plástovické oblasti".Jeho práce pocházejí z let 1818 až 1871. V Malých Chrášťanech pracoval v letech 1850 až 1862 Šebestián Brener, lidově zvaný Šebesta.

Právě na území Blanského lesa - Netolicka, zasahujícího až do oblasti Blat se nachází značná koncentrace památek selského baroka, včetně té nejvzácnější. Tou je známá vesnice Holašovice, zapsaná do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Statek v Břehově, foto: Oldřich PetrášekStatek ve Kvítkovicích, foto: Oldřich PetrášekKovárna na návsi v Mahouši, foto: Oldřich Petrášek

Pokud jste příznivci lidové architektury nevynechejte na své návštěvě také další návsi i osamocené statky a chalupy. Nejhodnotnější a nejkrásnější jsou vesnické památkové rezervace Záboří a Vodice u Lhenic. Na Blatech pak Malé Chrášťany, Plástovice a Zbudov. Statut vesnické památkové zóny mají Mahouš, Břehov, Dobčice, Lipanovice, Rojšín, Třešňový Újezdec, Vitějovice, Zlatá Koruna a Zvěřetice.

Není ale snad vesničky, kde by se nenacházela řada unikátních staveb lidové architektury, selského baroka, nebo sakrálních staveb. Jsou to např. Němčice, Strýčice, Radošovice, Olšovice, Babice, Chvalovice a Tupesy. V regionu Blanského lesa-Netolicka, kromě domů blatského typu, najdeme samozřejmě i všechny typy jihočeské lidové architektury. Od domů špýcharových, přes čtyřboké patrové statky, typu proniklého z hornorakouského prostředí tvz.Vierkant, až po typ tzv. staršího jihočeského domu, prezentovaného vzácnými roubenkami a roubenkami v „kožichu“ (omítnutý srub). Řada se jich zachovala například na Netolicku a několik dokonce přímo ve městě. Roubenka u Jůzků na samotě u Třebanic, s ještě valbovým stropem nebo příkladně rekonstruovaná roubenka v kožichu, zvaná Pintíkovina v Netolicích, jsou datovány již do poloviny 18. století. Například, ve Vitějovicích, je k vidění snad nejstarší, dokonce ještě středověký obytný srub s roubenou valenou klenbou, v Čechách.

Kaplička u Mahouše, foto: Oldřich PetrášekKaplička, foto: Oldřich PetrášekKaplička v Záboří, foto: Oldřich Petrášek

Více o selském baroku a jihočeské lidové architektuře nejen na území Blanského – Netolicka se dozvíte na www.selskebaroko.cz