čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Smědeč a Smědeček - osady na Linecké stezce

Smědeč a Smědeček jsou osady již téměř horského typu (kolem 650 m.n.m) ležící na trase staré obchodní stezky kdysi nazývané jako
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/112-cz.php on line 3 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Linecká stezka. Ta přicházela do Smědče od Netolic přes Třešňový Újezdec a dále pokračovala na
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/112-cz.php on line 3 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Chvalšiny - městská památková zóna a Krumlov. Ve Smědči se křižovala či spojovala s další cestou, dnešní silnicí Prachatice - Krumlov. Obě osady sdílely společné osudy.

Smědeček - patrové stavení, Zdroj: Oldřich PetrášekPrvní písemná zmínka je již z roku 1310, kdy území patřilo cisterciáckému klášteru ve
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/112-cz.php on line 7 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Zlatá Koruna - cisterciácký klášter, v té době došlo i ke štěpení na dvě osady. Patřily pod ktišskou rychtu a farou do Kuklova, od 1408 byly připojeny ke kostelu ve Ktiši. Za husitských válek v roce 1420 přešly do majetku Rožmberků. Poslední Rožmberk Petr Vok prodal krumlovské a netolické panství roku 1601 císaři Rudolfu II. Ty pak v roce 1622 věnoval císař Ferdinand II. Eggenbergům. Za třicetileté války v roce 1648 měli projet Smědečkem Švédové a při tom zcela zničili klášter v Kuklově. V roce 1710 pak přešlo panství dědictvím na Schwarzenberky. V roce 1720 se poprvé objevuje německé pojmenování Smědečku – Klein Smietsch. V 18. – 19. století se z původně českých obcí staly německé. Po Mnichově (1938) byly připojeny k Německu, staly se součástí župy Oberdonau se sídlem v Linci.

Smědeč, Zdroj: Oldřich PetrášekPo odsunu německých obyvatel v roce 1946 a nepovedeném dosídlení, se z obcí (hlavně ze Smědečku, který leží dále od hlavní silnice) stávají vesnice „duchů“. Od padesátých let se opuštěné domy staly zdrojem stavebního materiálu a paliva. Například ze 34 domů ve Smědečku zbylo pouze 11 se zachovalým krovem s krytinou. Obě obce naštěstí zachránili chalupáři, kterým se od 70 let daří obnovovat jednotlivé statky, takže dnes se sem opět vrací život. Díky jim jsou zde dnes zachovány soubory typických mohutných patrových pošumavských domů z 18.–19. stol. s valbovými střechami či barokními štíty. Zvláště ve Smědečku je řada krásných, citlivě zrekonstruovaných a udržovaných stavení.

Smědeček - opravené stavení, Zdroj: Oldřich PetrášekPřes Smědeč a Smědeček vede po trase již zmiňované Linecké stezky také značená cyklotrasa č. 1090 z
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/112-cz.php on line 13 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Netolice - městská památková zóna, přes památkovou rezervaci
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/112-cz.php on line 13 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Vodice - památková rezervace a
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/112-cz.php on line 13 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Kuklov - zřícenina hradu a kláštera, Chvalšiny a Český Krumlov. Díky své poloze na severozápadní hranici CHKO Blanský les, množství památek, zachovalé přírodě a krásným výhledům, jsou místní končiny zvláště vděčným terénem pro
Warning: Missing argument 4 for ulink(), called in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/112-cz.php on line 13 and defined in /var/www/localhost/htdocs/www.blanet.cz/www/conf.php on line 1068
Na kolo.

Podle http://smedecek.ic.cz