čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Štěpánek Netolický

Štěpánek Netolický (asi 1460-1538) pocházel z poddanské rodiny z Netolic,kde již v 15. století vznikly první rybníky. Poprvé se s ním setkáváme v rožmberských službách jako s myslivcem. Z této práce jej v roce 1505 přeložil Petr z Rožmberka k rybníkářství jako porybného. Na přelomu 15.-16. století se tedy vyučil rybníkářskému řemeslu při stavbách rybníků u Lomnice nad Lužnicí. Z té doby se připomínají rybníky Starý Koclířov, Tisý (1502-1504) od Třeboně pak rybník Ruda. Po té se Štěpánek stal hlavním rybníkářským hejtmanem a fišmistrem, dokončil důmyslný návrh rybniční soustavy „na pláni Třeboňské“, kde nejvýznačnější místo svojí rozlohou mají rybníky Opatovický (1510-1514), Horusický (1511-12) a Kaňov (1515) a rozšíření rybníka Záblatský (1509). Z těchto plánů pak pravděpodobně vycházel i Jakub Krčín z Jelčan.

Štěpánek Netolický - pamětní deska, Zdroj: Oldřich Petrášek

Nejproslulejší a také nejznamenitější vodohospodářské dílo je jeho Zlatá stoka (1506 -1520), která byla napájena vodou z řeky Lužnice a je 48 km dlouhá. Štěpánek výhodně využil přírodních podmínek a bývalého náhonu k Opatovickému mlýnu a vedl stoku (Strúhu) tak, aby naháněla a vypouštěla všechny hlavní rybníky Třeboňska. Byl mimo jiné i autorem prvního návrhu na stavbu velkého rybníka u Třeboně, který byl potom uskutečněn jeho nástupcem Jakubem Krčínem.

Původní způsob chovu ryb byl jednoduchý - v rybnících žily ryby různého stáří a při výlovu se vybíraly jen ryby největší. Úplně nový chov ryb, který znamenal větší výnosy a nahradil původní dvoustupňový chov, se začal uplatňovat na rožmberském panství a zavedl ho právě Štěpánek Netolický. V jeho díle následně pokračoval Jakub Krčín z Jelčan. Štěpánkem budované rybníky mají jeden společný a významný znak: jsou mělké a široce rozložené v krajině, mají dokonalou soustavu napájecích stok a vyhovují i dnešním náročnějším požadavkům rybničního hospodářství. Vycházel z myšlenky, že mělké rybníky jsou výhodnější pro chov ryb než hluboké se studenější vodou, protože dostatek světla podporuje vznik drobnějšího živočišstva, které je potravou ryb.

V roce 1519 Petr z Rožmberka propustil s poddanství Štěpánka Netolického, fišmajstra třeboňského panství. V roce 1528 solnohradský arcibiskup Matouš požádal Jana z Rožmberka o vyslání Štěpánka Netolického k zakládání rybníků v Solnohradsku. I když nevíme, zda bylo žádosti vyhověno, svědčí to o mimořádných schopnostech a proslulosti Štěpánka i v zahraničí.

Štěpánek však nebyl pouze rybničním stavitelem, ale uměl projektovat a stavět i stavby měšťanské a vojenské. Důkazem nám zůstala téměř nezměněná stavba na třeboňském náměstí, dnes hotel Bílý koníček. Současně byl Štěpánek jako uznávaný geometr a odborník zván na cizí panství, rozhodoval majetkové spory o pozemky apod. Jeho dílem je i opevnění města Třeboně.

Dnes mistrovství Štěpánka Netolického mimo jeho vodní děl, připomíná památná deska na třeboňském náměstí na domě č.p. 15, kam ji nechal koncem 19. století umístit Jan Adolf ze Schwarzenbergu a pamětní deska na netolickém náměstí z roku 1998, kterou město Netolice odhalilo k výročí 460 let od smrti svého nejvýznamnějšího rodáka.