čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Třísov - keltské oppidum

GPS souřadnice Loc: 48°53'12.093"N, 14°20'58.146"E

Keltské oppidum v Třísově je jednou z nejvýznamnějších lokalit jihočeského pravěku a patří mezi nejjižněji položené keltské hradiště v českých zemích. Jeho plocha je vyhlášena národní kulturní památkou. Keltové reprezentovaní na českém území kmenem Bójů (odtud i název Bohemia), dosáhli právě v oněch časech největšího rozkvětu. Byli vysoce společensky organizováni, čehož jsou odrazem právě mohutná opevněná sídliště předměstského typu – tzv. oppida.

Keltové toto oppidum údajně nazývali Magdunum (opevněné město). Podle jedné hypotézy se mělo jednat o keltské město Abilunon z Ptolemaiovy mapy. Někde v těchto místech končila moc římských legií a začínaly barbarské končiny střední Evropy. Hradiště v Třísově mělo ve své době zřejmě výlučné postavení i jako nejbližší místo setkávání keltské kultury s římskou civilizací. Svědčí o tom i několik nálezů římské keramiky, jež se na území oppida našly.

Třísov - kaplička z r. 1777 s chráněnou lípou v areálu hradiště, Zdroj: Oldřich PetrášekTřísov - zbytek klešťové brány s panelem naučné stezky, Zdroj: Oldřich Petrášek

Oppidum o výměře asi 26 ha leží na strategickém místě při soutoku Vltavy a Kremžského potoka u osady Třísov, nedaleko hradu Dívčí Kámen. Vzniklo někdy po roce 150 před Kr. a zaniklo po polovině 1.století před Kr. Třísov měl unikátní opevnění. Ve zdech mohutných dvojích vnějších hradeb jsou umístěny do souvislých řad svisle naplocho položené velké kameny. Vzbuzují tak dojem, že jde o stavbu sestavenou z obrovských balvanů. Unikátní jsou i další fortifikační prvky (příčné obranné zítky před hradbou, klešťová brána). Opevnění tohoto typu je známo pouze z Třísova. Výroba keramiky zde dosáhla vynikající technické úrovně. Pro třísovskou keramiku je typické tzv. tuhové zboží, tj. zboží s příměsí grafitu v hlíně. Třísovské nálezy zastupuje také kromě běžné užitkové keramiky i hrnčířské zboží s malovaným dekorem – vrchol tehdejší keramické produkce. Například místní tuhová keramika, sloužící jako obal pro dopravu soli z alpských ložisek do Čech, s třísovskými hrnčířskými značkami se nalézá nejen ve středních Čechách, ale i v Podunají – od keltského oppida u Ingolstadtu až po Budapešť. Velký rozvoj zde dosáhlo i železářství a sklářství. Většina nálezů je uložena v pražském Národním muzeu.

Obec Třísov leží na místní silnici spojující Křemži s Českým Krumlovem. Rovněž zde staví osobní vlaky a právě železniční zastávka je ideálním východiskem k návštěvě oppida. To se nachází asi dvě stě metrů odsud a vede k němu červená turistická značka a Naučná stezka "Třísov - Dívčí Kámen - Holubov"). Na severní akropoli, prostranství, které bylo zasvěceno především obřadům a společenskému životu se nalézá svatyně novodobých druidů:-)