čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Zřícenina hradu Dívčí Kámen

GPS souřadnice Loc: 48°53'20.918"N, 14°21'24.159"E

Zřícenina hradu Dívčí kámen v záři zapadajícího slunce, foto: Aleš MotejlDívčí Kámen představuje perlu mezi středověkými hrady u nás. Zřícenina hradu je místem, které fascinuje svoji rovnováhou historie a přírody. Najdete jej na vysoké skále v překrásné přírodě nad soutokem Křemežského potoka a řeky Vltavy, kde si vychutnáte překrásné rozhledy do krajiny i architektonické detaily. Díky kombinaci skalního útvaru, meandrujících vodních toků i zásahu člověka je tato oblast velmi pestrá z botanického i zoologického hlediska. Proto byla oblast hradu vyhlášena přírodní rezervací, která je zároveň součástí CHKO Blanský les.

V současné době je hrad ve vlastnictví obce Křemže. V prostorách hradu se pravidelně pořádají koncerty, historická, šermířská a divadelní vystoupení, středověké trhy, přednášky a výstavy. Nedivte se proto, jestliže na vás za rohem vybafne rytíř, právě dobývající Dívčí Kámen. Takže do zbraně a hurá na hradby.

Historie:

Zřícenina hradu Dívčí kámen, letecké fotoArcheologické nálezy ukazují, že na místě dnešního hradu stávalo pravěké hradiště. Nálezy kamenných, bronzových a kostěných předmětů dokládají osídlení již ve starší době jantarové perly, které nasvědčují obchodním kontaktům s baltskou oblastí.

Jméno Dívčí Kámen je pravděpodobně starší než hrad, který zde byl postaven. Vyplývá to z listiny z roku 1349, jíž Karel IV. dovoluje bratřím Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi z Rožmberka „postavit v Českém království hrad, nazva-ný v českém jazyce Dívčí Kámen.“ Rožmberkové toto jméno podle tehdejší módy poněmčili na Maidštejn.

Výstavba hradu probíhala nepochybně velmi rychle. První zmínky o purkrabství se objevují již o 11 let později, roku 1360. Přestože byl hrad na svou dobu moderním a pohodlným obydlím, nikdy se nestal trvalým sídlem vrchnosti, jeho funkce byla především mocensko-správní. Roku 1394 zde byl krátce vězněn král Václav IV.

Na počátku husitských válek postoupil Oldřich II. z Rožmberka hrad Vilémovi z Potštejna, ale již o čtyři roky později, v roce 1424, se hrad opět navrátil do Oldřichovy držby. Oldřich si Dívčí Kámen oblíbil a na sklonku svého života zde strávil čtyři roky. Hrad většinou obývala stálá posádka, které velel purkrabí a která spolu s ním čítala deset mužů.

Zřícenina hradu Dívčí kámen v záři zapadajícího slunce

Pouze v době domácích válek okolo roku 1470 byl počet členů hradní posádky zvýšen na 24. V roce 1506 se Petr z Rožmberka rozhodl hrad dále neudržovat, zařízení přestěhoval do Českého Krumlova a v roce 1541 se o Dívčím Kameni písemné prameny zmiňují jako o pustém hradu.

Hrad leží na naučné stezce "Třísov-Dívčí Kámen-Holubov" na dohled od známého keltského oppida Třísov. Jak se tam nejlépe dostanete se dozvíte zde.

Podle www.divcikamen.cz.