čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Naučné stezky regionem Blanský les - Netolicko

Označení naučné stezkyRegion Blanský les - Netolicko je bohatý na naučné stezky. Vděčí za to především Správě CHKO a jednotlivým obcím. Naučné stezky mají za úkol návštěvníka vzdělávat a atraktivní formou pobytu v přírodě tak ukázat nejcennější zachované přírodní a kulturní hodnoty. V terénu i v mapách je najdete pod jednotným značením.

Naučná stezka „Kolem Kletě“, foto: Mirka Malenová

Naučná stezka "Granátník" otevřena v květnu 2010. Popis stezky zde.

Naučná stezka „Vyšenské kopce“

Vyšenské kopce patří k přírodovědecky nejcennějším územím jihočeského regionu. Jsou vyhlášené Národní přírodní rezervací o výměře 68,42 ha. a od roku 2004 jsou zařazeny i do národního seznamu Natura 2000. Na patnácti zastaveních naučné stezky je přiblíženo jak výjimečné přírodní bohatství této lokality, tak historie lidského působení. Naučná stezka představuje především teplomilnou vegetaci na vápencovém podkladu a metody, které ochrana přírody používá při péči o svěřené území. Zachovala se zde řada významných druhů rostlin i celých společenstev, které bychom jinde v jižních Čechách jen těžko hledali. Vyšenské kopce jsou i vyhlášenou mykologickou lokalitou, na území rezervace bylo zjištěno více než 300 druhů hub. Je zde i neméně významná fauna. Zejména suchomilní a teplomilní zástupci hmyzu a měkkýšů jsou ozdobou této lokality. Můžete zde najít i pozůstatky důlní těžby grafitu. Stezka je určena pouze pro pěší a je dlouhá 2,5 km. Začíná přímo u sídla Správy CHKO Blanský les na okraji osady Vyšný u Českého Krumlova. Zde je možno i získat letáček Průvodce naučnou stezkou s mapkou a popisem. Více zde.

Naučná stezka „Třísov - Dívčí kámen - Holubov“

Tato přírodní, historická a technická naučná stezka je dlouhá téměř 5 km. Začíná u vlakové zastávky v Třísově a končí na vlakové zastávce Holubov. Na čtrnácti zastaveních představuje keltské oppidum u Třísova, přírodní zvláštnosti kaňonu Vltavy, zříceninu gotického hradu Dívčí Kámen, stejnojmennou přírodní rezervaci, přírodní rezervaci Holubovské hadce, bývalý Třísovský hamr a bývalou železářskou Adolfovskou huť. Průvodce stezkou zde.

V nedaleké Křemži je možno po dohodě s majitelem navštívit minimuzeum v Křemežském mlýně s originálním Křižíkovým zařízením, které vyrábí elektřinu již od roku 1906.

Křemežký mlýn - muzeum, Zdroj: Oldřich PetrášekKřemežký mlýn - pamětní deska, Zdroj: Oldřich PetrášekKřemežký mlýn - muzeum 2, Zdroj: Oldřich Petrášek

Naučná stezka „Kolem Kletě“

Čerstvě otevřenou naučnou stezku (listopad 2006) kolem Kletě připravila Správa CHKO ve spolupráci s Hvězdárnou na Kleti. Přibližuje návštěvníkům přírodní bohatství hory Kleť - přírodní památky Hejdlovský potok a přírodní památky Horní Luka. Dozvíte se také důležité informace o lesích kleťského masivu, o přirozené druhové skladbě a současném stavu cenných bukových podhorských lesů. Další zastavení vás seznámí s živočišnými obyvateli lesů na Kleti. Samostatné zastavení je věnováno mravencům, jejichž zdejší kolonie je největší v České republice a patří k největším v Evropě. Na závěr vás naučná stezka k hvězdárně na Kleti, která proslula mnoha objevy planetek a komet. Trasa je dlouhá zhruba 5 km a má 8 zastavení

Naučná stezka „Brložsko“

Střžíšek, staré hradiště "osázené" moderním uměním, Zdroj: Oldřich Petrášek

Naučná stezka vznikla ve spolupráci Obecního úřadu v Brloze a Správy CHKO Blanský les v roce 2002. Vede po úbočí vrchů Bulový (953 m n.m.) a Buglata (832 m n.m.) s výhledy do Křemžské kotliny. Představuje historické památky Brloha s kostelem sv. Šimona a Judy, údolí Křemžského potoka, slovanské hradiště U Ondřeje, skrovné zbytky gotického hradu a nedostavěného kláštera Kuklov, květnaté bučiny a teprve nedávno objevené halštatské hradiště na Stržíšku. Trasa je dlouhá 7,2 km a má 16 zastavení. Mapa okruhu zde.

Naučná stezka „Zámecký park Červený Dvůr“

Naučná stezka unikátním anglickým parkem u barokního zámečku Červený dvůr byla otevřena v roce 2005. Stezka provede návštěvníka větší částí tohoto parku o rozloze 117 ha. Seznamuje návštěvníky především s historií a vývojem parku patřícímu díky svým krajinářským a architektonickým hodnotám k významným kulturním památkám v Čechách. Na přibližně 3 km dlouhé trase si můžete prohlédnout 14 zastavení.Více o historii, naučné stezce i jednotlivých zastaveních naleznete na stránkách www.cervenydvur.cz.

Naučná stezka a cyklostezka „Historická krajina Netolicka“

Naučná stezka městem Netolice provádí návštěvníka po nejvýznamnějších památkách města, včetně archeoparku. Malý okruh má zhruba 3 km a 16 zastavení. Stejný název nese i cyklostezka po památkách v okolí Netolic. Tzv. velký okruh je dlouhý asi 50 km, je na něm několik odboček k jednotlivým památkám. Trasa má 16 zastavení s informačními panely. Velká část trasy prochází bývalou rožmberskou oborou.Je zde možno najít památky od pravěkých přes lidovou architekturu, gotiku, baroko až po poutní místo Lomec a národní kulturní památku zámek Kratochvíle. Okruhem procházejí dálkové cyklotrasy směr Hluboká nad Vltavou, Holašovice, Český Krumlov, Prachatice, Vodňany a Vlachovo Březí. Cyklostezka je značena logem rožmberské růže. V informačním středisku na netolickém náměstí můžete získat řadu propagačních materiálů s tipy na výlet. Mapu a popis jednotlivých zastavení naleznete zde na Historická krajina Netolicka .

Podle www.blanskyles.ochranaprirody.cz a www.netolice.cz