čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

„U Ondřeje" - slovanské hradiště a kaple

GPS souřadnice Loc: 48°55'40.67"N, 14°11'42.999"E

U Ondřeje - kaple, Zdroj: Oldřich Petrášek

Nedaleko bývalého hradu a zaniklého kláštera Kuglvajtu (Kuklova), leží na ostrohu vysoko nad Dobročkovským (Brložským) potokem, jediné dosud známé, ranně středověké slovanské hradiště v regionu Blanského lesa. Pochází asi z 2. poloviny 8. - 1. poloviny 9. století a má rozlohu asi 2 ha. Kdysi mělo opevněnou akropoli, jejíž nejvyšší bod ležel ve výšce 636 m.n.m. a dvě předhradí opevněná kamenným valem a částečně i příkopem. Na některých místech je val dodnes až 2,5 m vysoký. Stopy silného požáru zjištěné v hradbě a v ní natavené kameny mohou svědčit o násilném zániku hradiště, patrně někdy kolem poloviny 9. století. Zajímavostí je, že kromě archeologických nálezů slovanské keramiky a přeslenu, byl nalezen i zlomek skleněného laténského náramku (4. - 1.stol. př.n.l.). Další zajímavostí je neobvyklá koncentrace hradišť na tak malém prostoru, i když pravděpodobně osídlených v jiném období. Vždyť Kuklov, U Ondřeje a hradiště Stržíšek nad Brlohem leží od sebe doslova na dosah. Svědčí to o stáří a hustotě osídlení v Brložské kotlině.

Název lokality pochází od kaple sv. Ondřeje , která se nachází jen pár desítek metrů pod hradištěm, na druhé straně potůčku, nad pramenem a zarostlá vegetací. Vztahuje se k ní legenda o údajném hřbitovu pro mnichy z pavlánského kláštera v Kuglvajtu. Pověst o jejím založení je ale také zajímavá:

U Ondřeje - informační tabule naučné stezky, Zdroj: Oldřich Petrášek

Kapli prý nechal postavit majitel mlýna „U Grillů“ na místě, kde došlo k podivné události. Po zániku kláštera v Kuglvajtu byla divotvorná socha sv. Ondřeje, kvůli které do kláštera přicházela procesí, uschována u rodiny Bauerů právě na Kuglvajtu. Když v roce 1840 manželé Bauerovi chtěli péci chléb a neměli po ruce dostatek dřeva, použili na topení starou sochu. Sotva ale plameny vyšlehly, dostali strach a sochu hned vyndali a uhasili. Žena ji zabalila do plátna a poslala po děvečce na faru do Brloha. Děvečka se s ní ale nechtěla nést až do Brloha a pohodila ji u pramene, v místech kde dnes kaple stojí. Socha se ale sama zvedla z vody. Brložský farář Jakeš ji pak nechal umístit v kostele.

Kaple je viditelná přes pastviny ze silnice vedoucí od Kuklova k Brlohu. Hradiště je zastavením č. 5 na naučné stezce Brložkem. Pozor! Naučná stezka směrem od Kuklova sem není moc dobře značena, podívejte se dobře do mapy, než vyrazíte na tůru, abyste moc nebloudili.