čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Včelná – obec na císařské silnici

Včelná (1500 obyvatel), sídlo mikroregionu Blanský les - podhůří, je jednou z větších obcí regionu. Díky rozrůstajícím se Českým Budějovicům se dnes stala Včelná se sousedním Boršovem prakticky jejich předměstím. Přes to, že oproti sousedním obcím je Včelná poměrně „mladá“, známky o osídlení těchto míst, mohylová pohřebiště v okolí, jsou asi 4.000 let stará.

Včelná - hostinec, Zdroj: Oldřich PetrášekVznik obce Včelné je datován teprve rokem 1784. Osada vznikla spontánně při nové císařské silnici z Budějovic do rakouského Lince nedaleko Vltavy, v půli cesty mezi Kamenným Újezdem a Rožnovem. Po výstavbě silnice zůstal na původní staré trase linecké stezky opomíjen poříčský hostinec. Majitel žádal o povolení k jeho přeložení k nové silnici, avšak jeho žádost byla budějovickými úřady zamítnuta. Hostinec, později známý Kalkušovec čp. 13, byl tedy jako jeden z prvních domů budoucí Včelné postaven bez povolení. Kolem něho vyrůstaly v lesním průseku podél silnice domy další.

Ves se nazývala se v německých úředních listinách z konce 19. století dvojím jménem - Binnendorf (Vnitřní ves či Mezives) a Bienendorf (Včelí ves). Zhruba od roku 1810 se nalézají v záznamech již pouze pojmenování Bienendorf (Včelná). Kromě možného omylu písařů při opisování jména je též možné, že německy hovořící obyvatelé výslovnost jména obce komolili, čímž docházelo k záměně pojmenování. Česky hovořící obyvatelé nazývali v dřívějších dobách Včelnou jménem Bory či Na Borech. Toto pojmenování bylo odvozeno od okolního borového lesa, který je zde za obcí směrem na Kamenný Újezd zachován dodnes.

Včelná - kaplička, Zdroj: Oldřich PetrášekDíky poloze na zmiňované, frekventované císařské silnici, měla již od samého vzniku pro rozvoj obce velký význam formanská doprava. Přinášela pracovní příležitosti, finance i informace o světě. Například, za jeden den po ní projelo obcí až 150 nákladních, poštovních a osobních povozů. Po zbudování koněspřežní trati v letech 1825 – 1832 z Budějovic do Lince, bylo ve Včelné též nákladní nádraží koněspřežky. Tato nejstarší železnice na evropské pevnině navázala na dávnou obchodní stezku tvz. Lineckou, spojující České země s Rakouskem a Podunajím. Nejdůležitější přepravovanou komoditou byla hornorakouská sůl a prakticky od počátku byla provozována také osobní přeprava. Doposud je zachován státem chráněný strážní domek koněspřežní dráhy čp. 242 v části Lesní kolonie. Obě tyto strategické komunikace se zapsaly do historie, života a rozvoje obce tak, že symbol formanství a koněspřežky se objevil i v heraldickém znaku obce v podobě podkovy.

Na nejvyšším místě obce v lese "Na hraničkách" se nachází památný kříž, k němuž se váže legenda o zázračném nalezení zde ukryté monstrance odcizené z černického kostela zaběhnutou krávou v roce 1845. Znovu obnovený kříž v roce 1995 stojí jen pár metrů od kraje lesa, vlevo od silnice na Kamenný Újezd za posledním domem v obci. Kdyby se událost, která mohla být díky několika podivným „náhodám“ považována za Boží zásah, stala v jiné, než „osvícenecké době“, byla by jistě dnes Včelná významným poutním místem.

Včelná - kříž, Zdroj: Oldřich PetrášekCo se zde vlastně přihodilo? „Dne 20. května 1845 pásl jedenáctiletý pasáček Václav Kroneisl u lesa nad Včelnou krávy. Když spolu s také jedenáctiletou pasačkou šli do lesa hledat zatoulanou jalovičku, našli ji klečící na předních nohách a žalostně bučící před čímsi lesklým vyhrabaným z mechu. Nedala se přimět k odchodu, znovu klekala a bučela. Pod stromem viděli děti něco žlutého a nedaleko bílý šátek. Protože měli strach, zahnal chlapec krávy domů a vrátil se na místo se svým strýcem. V mechu našli poškozenou monstranci a oltářní plátno. Protože se již stmívalo, vydal se strýc druhý den na místo znovu. Našel zde ještě provlhlou, svraštělou ale nepoškozenou sv. Hostii, (podlé jedné verze na houbě). Poslal ji s monstrancí na faru do Boršova, kde kaplan poznal, že se jedná o před čtrnácti dny ukradenou monstranci z kostela v nedaleké Černici. Později byli činěny pokusy s Hostií (neposvěcenou), ale ta byla v lese záhy napadena slimáky apod. Ještě téhož roku zde farníci na památku nechali postavit kříž původně s českým a německým nápisem. K celé události byla vydána i brožurka popisující podrobně tento zázrak i svědectví účastníků.“

Až pojedete někdy okolo, nezapomeňte se na tomto zajímavém místě zastavit, určitě ho snadno naleznete. Na druhé straně silnice, na kraji lesa určitě nepřehlédnete stavbu, která je jistě vrcholem „podnikatelského baroka“ v celém okolí.

Ve Včelné turista nalezne několik restaurací, penzionů, síť turistických stezek, cyklostezek i hippostezku. Těsně sousedící Boršov, ležící na břehu Vltavy je zase rájem vodáků. Obec je dobře dostupná, zajíždí sem budějovická městská doprava a přímo v obci je i železniční stanice.

Více na stránkách obce www.vcelna.cz