čertovsky hezké místo

česky

automatický překlad

Vlhlavy - vesnice selského baroka

Vlhlavy jsou malá a málo známá vesnice, ležící spolu s Malými Chrášťany stranou mezi dvěma silnicemi z Budějovic na Vodňany a na Netolice. Vesnice je rozdělena hrází rozlehlého Vlhlavského rybníka na dvě části. Vlhlavy nemají proto klasickou náves, ale dva centrální prostory. Jsou sice méně známější než sousední vesnická památková rezervace Malé Chrášťany, ale i zde najdeme řadu zajímavých statků a stavení selského baroka. Více je jich v jižní části obce. Hned za mostem na břehu rybníka je krásný statek blatského typu č.5 s bránou a štítem a s obrázky sv. Jiří a sv. Floriana. O kus dál je komplet několika statků, z nichž nejhezčí je statek č. 8 s volutami ve tvaru hada. Je zde ale i bohužel řada stavení v těžce havarijním stavu.

Vlhlavy - statek čp. 8, Zdroj: Oldřich PetrášekVlhlavský rybník při výlovu, Zdroj: Oldřich PetrášekVlhlavy - statek čp. 5 u rybníka, Zdroj: Oldřich Petrášek

Z historie:

První písemná zmínka o obci je z roku 1259, kdy držitelem tvrze Vlhlav byl vladyka Svatomír z Němčic, podle které se pojmenovala celá vesnice. Nazývala se též Výhlavy, Bilhava, Welehlav, původně ale Vlhlav. Zbytky tvrze (příkopy a hradební zdivo) mají být dosud viditelné. Zdivo bylo použito ke stavbě hospodářského stavení. Součástí tvrze byl dvůr a malý pivovar. V roce 1273 Přemysl Otakar II zkonfiskoval vesnice Vlhlavy, Malé Chrášťany, Němčice a Tupesy Svatomíru z Němčic za nevěru ke králi a královským výnosem je přidělil vyšebrodskému klášteru.

Vlhlavy - statek čp. 10, zajímavé zdobení, Zdroj: Oldřich PetrášekV roce 1292 byly Vlhlavy vráceny potomku Svatomíra z Němčic, dědici Onešovi. Další z řady potomků Oneš z Vlhlav založil v roce 1388 Vlhlavský rybník, který má rozlohu 105 ha.V letech 1389 či 1390 převzali Vlhlavy Přech z Čestic a Jan z Dubice, řečený Hrůza, který byl purkrabím na Helfenburce a založil větev Hrůzů z Vlhav. V roce 1420 táborští husité v čele z Janem Žižkou tvrz dobili a vypálili: „Jakýsi Míka, kovář vlhavský vyznal 20.4. 1423 na mukách, že při obléhání tvrze sešel dolů k jakémusi Jindrovi z Bavorova (vojínu husitskému) a děl mu, že tvrz je slabě osazena a snadno dobytna.“ Podle jiných zdrojů prý tvrz byla sice obléhána, ale ne dobita. Mezi místními se traduje, že Žižka opravdu zaútočil na tvrz, ale když husité vstoupili za hradby nenašli zde jedinou živou duši, protože všichni utekli tajnými tunely táhnoucí se na míle od tvrze. Zbytky těchto tunelů jsou prý vidět dodnes. Při drobné občanské válce za vlády Jiřího z Poděbrad se tvrze zmocnil králův odpůrce Zdeněk ze Šternberka. Postupem času se zde vystřídalo několik dalších majitelů. Posledním z nich Malovcům byly po bělohorské bitvě, za účast na stavovském povstání Vlhavy odňaty, zkonfiskován majetek a v roce 1624 je koupil císařský generál don Baltasar de Marradas a připojil k panství Hluboké nad Vltavou. Po třicetileté válce zanikla i tvrz a na jejím místě pak vyrostla v 18.-19. století chalupnická zástavba.

Cykloturistika:

Obcí prochází cyklostezka z blat od Plástovic po hrázi Vlhlavského do Malých Chrášťan a dále na rybník Dehtář, Netolicko nebo na Břehov. Díky nenáročnému terénu a řadě rybníků, přírodě a památek selského baroka je celé okolí vděčným cílem pro cykloturisty. Vlhlavy, malebný Vlhlavský rybník a sousední památková rezervace Malé Chrášťany rozhodně stojí za návštěvu. OP